ΓΔ: 1271.2 0.51% Τζίρος: 103.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

PROFILE: Γνωστοποίηση αγορά ιδίων μετοχών

Με επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία ενημερώνει για την αγορά ιδίων μετοχών.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 9η  Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,4200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.736,00 Ευρώ, την 10η  Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3861 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.894,00 Ευρώ την 11η  Μαΐου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3628 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.203,50 Ευρώ την 12η  Μαΐου 2023  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.493 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3034 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.931,97 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

bd-image
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

PROFILE: Πώληση Ιδίων μετοχών

Στις 23/5 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 430.000 Ιδίων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,77% του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου αυτής, με τιμή πώλησης 3,45 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.483.500 ευρώ.