Φώτο: Shutterstock

Κίνητρα για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την ενίσχυση παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ενώ θα παρέχονται και φορολογικά κίνητρα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών.

Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ενώ δίνονται και φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στόχο έχει την προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Με την χώρα μέχρι στιγμής να έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες να αναδείξει την πλούσια ομορφιά της μέσα από διεθνείς παραγωγές, το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και Απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», επανακαθορίζει τις δαπάνες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργω στην Ελλάδα, απλουστεύοντας τις διαδικασίες.

Τι ακριβώς προβλέπεται στο σχέδιο νόμου:

Για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Επανακαθορισμός των ελάχιστων ποσών των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ως εξής:

  • Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία: 100.000€
  • Κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία μικρού μήκους: 80.000€ (εισάγεται για πρώτη φορά ρύθμιση για ταινίες μικρού μήκους)
  • Επεισόδιο ή κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 30.000€/επεισόδιο, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 20.000€/επεισόδιο (σήμερα: 30.000€/επεισόδιο)
  • Τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς: α) μυθοπλασία: 100.000€ για το σύνολο των τμημάτων, β)ντοκιμαντέρ ή κινούμενο σχέδιο: 60.000€ για το σύνολο των τμημάτων (σήμερα: 100.000€)
  • Ψηφιακά Παιχνίδια: 30.000€ (από 60.000€).

Σημειώνεται ότι υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης όλα τα έργα με δυνατότητα διανομής σε πολλές πλατφόρμες (π.χ. web tv, Netflix, social media κλπ).

Αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής για όλα τα οπτικοακουστικά έργα που υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του νόμου. Επιπλέον προστίθενται στους δικαιούχους ενίσχυσης τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες καθώς και η ΕΡΤ, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος δικαιούχων.

Απλούστευση διαδικασίας: Εισάγονται ρυθμίσεις για την απλούστευση της αίτησης υπαγωγής σχετικά με την προθεσμία υποβολής αυτής σε δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου (από 60 ημέρες) και με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αλλά και ρυθμίσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς ρυθμίζεται ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου να γίνεται από το ίδιο όργανο και να μην επιστρέφει στην Επιτροπή που αξιολόγησης όπως ισχύει έως σήμερα.

Προσωρινή βεβαίωση: O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον ΕΚΟΜΕ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για την συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Με την έκδοση της ανωτέρω προσωρινής βεβαίωσης επιτυγχάνεται η διευκόλυνση κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου στη λειτουργία και τις συναλλαγές του και παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων.

Απλουστεύεται επίσης η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων υπαγωγής. Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ και αρκεί πλέον μόνο η δημοσίευση στον δικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Παρέχονται φορολογικά κίνητρα έκπτωσης φόρου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, καθώς και με την διασυνοριακή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων γίνεται σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τρεις άξονες του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ρυθμίζει νομοθετικά ζητήματα, ενοποιεί σε ένα κείμενο όλη τη νομοθεσία αναφορικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο δυο ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myKEPlive: 235 πράξεις αδειοδότησης και 52 διοικητικές εξ αποστάσεως

Η πλατφόρμα myKEPlive δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το  σπίτι τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από 31 Οκτωβρίου

Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα αναζητείται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Μονιμοποιείται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία για έλεγχο τίτλων σπουδών.