ΓΔ: 899.16 0.17% Τζίρος: 83.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

ΕΤΕ: Ιστορική ευκαιρία για τις ΜμΕ αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε ανάλυσή της η Εθνική Τράπεζα εξετάζει τα σημεία στα οποία υστερούν οι ελληνικές ΜμΕ και πώς μέσω των ευρωπαΪκώ κονδυλίων μπορούν να καταστούν πιο ανταγωνιστικές αλλά και παραγωγικές.

Τις ευκαιρίες οι οποίες «ανοίγονται» για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρεύσουν στη χώρα μας, εξετάζει σε ανάλυσή της η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΤΕ, οι ΜμΕ έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα  από την πανδημία και την βαθιά ελληνική κρίση, αλλά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία να καλύψουν το κενό ανταγωνιστικότητας έναντι μεγαλύτερων επιχειρήσεων και να συμβαδίσουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να γίνει ορατός και να ακολουθηθεί ο βέλτιστος δρόμος ανάπτυξής τους.

Υπό αυτή την προοπτική, η έρευνα πεδίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εξετάζει τις αποκλίσεις ανταγωνιστικότητας μεταξύ μικρών και μεγάλων βιομηχανιών, και διερευνά τους τομείς που πρέπει να εστιάσουν επιχειρήσεις, χρηματοδότες και κράτος ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση το πρωτοφανές χτύπημα της πανδημίας προκάλεσε συρρίκνωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 6,1% και του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7,8% το 2020, ενώ οδήγησε σε πτώση πωλήσεων της τάξης του 13% στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα. Στην παρούσα φάση, συνεπώς, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανακάμψουν, με τις μικρότερες ελληνικές να το επιχειρούν έχοντας το βαρίδι της χαμηλής ανταγωνιστικότητας (τόσο έναντι μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και έναντι των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων). Συγκεκριμένα, οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις υστερούν τόσο σε παραγωγικότητα εργασίας (73% υστέρηση έναντι των μικρών ευρωπαϊκών, έναντι αντίστοιχης υστέρησης 34%  για τις μεγάλες) όσο και σε κεφαλαιακές επενδύσεις (33% υστέρηση από την ΕΕ για τις μικρές, έναντι υστέρησης 23%  για τις μεγάλες). Παράλληλα, δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι συνεργασίες (με την Ελλάδα να κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε clusters). 

Ethniki Trapeza, Mikromesaies Epixeiriseis, ETE

 

Στοχεύοντας στην ανάδειξη των αιτιών που δημιουργούν αυτή την υστέρηση, η έρευνα της ΕΤΕ σε δείγμα 1500 βιομηχανιών εστίασε στην αξιολόγηση τριών κρίσιμων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών:

  1. Εξωστρέφεια: Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν χαμηλότερα ποσοστά εξωστρέφειας (14% των πωλήσεων, έναντι 38% των πωλήσεων των μεγάλων), ενώ παράλληλα κατευθύνουν τα προϊόντα τους κυρίως σε αγορές Βαλκανίων και Ανατολικής Ευρώπης σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου επιτυγχάνονται υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
  2. Ψηφιοποίηση: Η τεχνολογία δεν εντάσσεται στη στρατηγική του 40% των μικρών επιχειρήσεων (έναντι μόλις 20% των μεγάλων), οι οποίες έτσι υστερούν σε χρήση ψηφιακών εργαλείων – ειδικά όσον αφορά εξειδικευμένα συστήματα εσωτερικής λειτουργίας που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους (ERP, CRM, data analytics).
  3. Καινοτομία: Οι μικρές επιχειρήσεις αναπτύσσουν σε μικρότερο βαθμό νέα προϊόντα (31% έναντι 50% των μεγάλων), ενώ παράλληλα η χαμηλή αξιοποίηση συνεργασιών με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα (περίπου 10% των μικρών επιχειρήσεων έναντι 25-30% των μεγάλων χρησιμοποιούν σχετικά κανάλια) δεν επιτρέπει να ξεκλειδώσουν δυνατότητες εξωγενούς καινοτομίας.

Έχοντας προσδιορίσει την πηγή υστέρησης για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις στο τρίπτυχο Εξωστρέφεια-Ψηφιοποίηση-Καινοτομία, η έμφαση που δίνεται ακριβώς σε αυτούς τους τομείς από το Ταμείο Ανάκαμψης φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή παραγωγική βάση. Ειδικότερα,  οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να ωφεληθούν από την πρόσβαση σε ευνοϊκή δανειοδότηση και επιδοτήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων να δρα ενισχυτικά στο περιβάλλον που λειτουργούν οι ΜμΕ (πχ υποδομές, ψηφιοποίηση δημοσίου τομέα, εκπαίδευση), το 1/6 των επιδοτήσεων να κατευθύνεται άμεσα στον επιχειρηματικό τομέα και εξ’ αυτών τα 2/3 να τείνουν προς τις ΜμΕ.

Μέσω των άνω πόρων προωθούνται επενδύσεις στους παραπάνω 3 κρίσιμους στρατηγικούς τομείς, ενώ ειδική έμφαση δίνεται στην αύξηση ανταγωνιστικότητας επιλεγμένων κλάδων (ειδικές δράσεις για τουρισμό, αγροδιατροφή, μεταποίηση) και δραστηριοτήτων (πράσινη ανάπτυξη). Παράλληλα, οι ΜμΕ αναμένεται να ενισχυθούν από τα προωθούμενα φορολογικά και λοιπά κίνητρα για μεγέθυνση επιχειρήσεων (μέσω οργανικής ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και συνεργατικών σχημάτων για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας).

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δρουν παράλληλα με τα διαχρονικά διαθέσιμα προγράμματα του ΕΣΠΑ (ουσιαστικά σχεδόν διπλασιάζοντας τους συνολικούς ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη πενταετία), τα οποία εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν συμπληρωματική δράση όσον αφορά την αναπτυξιακή στήριξη των ελληνικών ΜμΕ, τονίζεται στην ανάλυση της ΕΤΕ.

Συνοψίζοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την υπέρβαση δημιουργώντας το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια αποτελεσματική αντίδραση στην πανδημία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει σημαντικό μερίδιο των διαθέσιμων πόρων (από τα υψηλότερα μερίδια επιδοτήσεων σαν ποσοστό του ΑΕΠ), προσφέροντας παράλληλα ουσιαστική προτεραιότητα στις ΜμΕ (με στοχευμένες προς αυτές δράσεις της τάξης του €1,5 δις να είναι μεταξύ των πρώτων που προωθούνται). Η πρωτοβουλία πλέον περνάει σε μεγάλο βαθμό στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την ιστορική αυτή ευκαιρία, επιδεικνύοντας τα κατάλληλα αντανακλαστικά ώστε να τολμήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα στρατηγικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές την επόμενη μέρα.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mikromesaies Epixeiriseis, MmE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπεύδουν για πράσινες επενδύσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής το 56% των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν ήδη λάβει μέτρα προσαρμογής στην πράσινη μετάβαση. Σε ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές το 64% των επιχειρήσεων.
Mikromesaies Epixeiriseis, MmE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντέχουν στις πιέσεις οι μικρομεσαίες και ετοιμάζονται για προσλήψεις

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής, μία στις τέσσερις μικρομεσαίες προγραμματίζει αύξηση του προσωπικού, ενώ έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό το ποσοστό των επιχειρήσεων με έντονα προβλήματα ρευστότητας.
Giannis Stournaras, Trapeza tis Ellados, Bank of Greece, TtE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Θα ενισχυθούν και οι ΜμΕ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε πως παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ) όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
EY Ellados, Papazoglou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π. Παπάζογλου: Νέες προκλήσεις για οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά το 2022

Ο διευθύνων σύμβουλος, της EY Ελλάδος σημειώνει ότι η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας πυροδοτήθηκε κυρίως από συγκυριακούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από την πλευρά της προσφοράς, όσο και της ζήτησης.
Oikonomia, Economy, Ellada, Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραγωγικότητα: Το «φρένο» της πανδημίας και το Ταμείο Ανάκαμψης

Η πανδημία σταμάτησε την πορεία ανόδου της παραγωγικότητας που άρχισε το 2019, τονίζει η Alpha Bank. Όμως, με τις επενδύσεις και της μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης η παραγωγικότητα μπορεί να λάβει ισχυρή ώθηση.
Papamanolis-Ntozas-BEP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΕΠ: Πράσινη μετάβαση στις ΜμΕ με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και εργαλεία

Ο κ. Παπαμανώλης ζήτησε στήριξη των ΜμΕ, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προϊόντα για την αποκαλούμενη "πράσινη μετάβαση", αλλά και συλλογική στήριξη του νέου παραγωγικού μοντέλου από τους παραγωγικούς φορείς.