ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Pixabay

Γιατί είναι περιζήτητη η αγροτική γη: Οι 11 λόγοι για να επενδύσετε

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο και μειώνουν τον κίνδυνο. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές της αγροτικής γης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χαμηλό επίπεδο κινδύνου, σταθερότητα αποδόσεων και διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου: Η καλλιεργήσιμη γη προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά που την ανάγουν σε σοβαρή εναλλακτική επενδύσεων, ειδικά σε περιόδους γενικότερης οικονομικής και συστημικής αστάθειας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, πολλές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αγορών και χρονοδιαγράμματος έχουν δείξει ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιλέγονται ως εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. «Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στόχο έχει να εξομαλύνει τις επιπτώσεις, τόσο των συστημικών, όσο και των μη συστημικών κινδύνων, και να απορροφήσει τις ζημίες (ή να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους) που τυχόν να προκύψουν από κακές αποδόσεις μεμονωμένων επενδύσεων», τονίζει παρουσιάζοντας τα 11 προτερήματα μίας τέτοιας επένδυσης:

1. Η γεωργική γη παρέχει υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής ασφάλειας και χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

Μετά από μια περίοδο εξαιρετικών επιδόσεων κατά την διάρκεια των καλών επενδυτικών περιόδων, πολλοί επενδυτές δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου τους. Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις αποτελεί ένα στερεό περιουσιακό στοιχείο πεπερασμένου πόρου.

Ιστορικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γεωργικές εκτάσεις παρουσίασαν ισχυρά χαρακτηριστικά προστασίας επενδυτικών κεφαλαίων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Σε αντίθεση με άλλες πηγές που εξαντλούνται, όπως η εξόρυξη μετάλλων, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αντίθετα η καλή διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων είναι ένας πλήρως ανανεώσιμος πόρος ο οποίος παραμένει παραγωγικός και διαχρονικός.

2. Η γεωργική γη αποτελεί μια αποτελεσματική αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η γεωργική γη έχει αποδειχθεί ότι έχει θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό. Ιστορικά, οι τιμές των γεωργικών εκτάσεων αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, καθιστώντας τις γεωργικές εκτάσεις αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού και διατήρησης του κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές που ανησυχούν για πληθωριστικές κυβερνητικές πολιτικές.

3. Η γεωργική γη αποτελεί ένα κεφάλαιο που παράγει εισόδημα.

Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή αντισταθμιστικά μέσα, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, η γεωργική γη προσφέρει ένα σταθερό εισόδημα στον επενδυτή, καθιστώντας το,  χρήσιμο υποκατάστατο για το χαμένο «χωρίς κινδύνους» εισόδημα από τις καταθέσεις μετρητών και ομολόγων λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν αξιόπιστα ποσοστά εισοδήματος άνω του 5% ετησίως. Αν και δεν είναι απαραιτήτως η υψηλότερη απόδοση που υπάρχει στον τομέα των ακινήτων, το εισόδημα αυτό αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι απίθανο να υποτιμηθεί ραγδαία η αξία του.

Παγκοσμίως, η αγροτική γη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις των αξιών της, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καταγράφουν υψηλά ποσοστά πληρότητας μισθωτή (σε αντίθεση με την εμπορική ιδιοκτησία) ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον.

4. Η επένδυση σε αγροτεμάχια προσφέρει χαμηλότερη μεταβλητότητα εισοδήματος.

Με τη συμπερίληψη των γεωργικών εκτάσεων σε ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι δύσκολα θα μεταβληθούν τα εισοδήματα τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι μακροπρόθεσμες ανοδικές τάσεις στις τιμές των αγροτικών βασικών προϊόντων οδηγούν στην ανατίμηση του περιουσιακού στοιχείου.

5. Η επένδυση των γεωργικών εκτάσεων προσφέρει υψηλές συνολικές αποδόσεις.

Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις καταγράφει κεφαλαιακές αποδόσεις μέσω των εσόδων από τα μισθώματα και της ανατίμησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.  Σε ιστορικό επίπεδο, οι συνολικές αποδόσεις από τις γεωργικές εκτάσεις έχουν καταγράψει επανειλημμένα υπερ – αποδόσεις, σε σχέση με τις μετοχές και τα ομόλογα, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου.

6. Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις παρέχει υψηλότερες αποδόσεις που προσαρμόζονται σε κινδύνους.

Ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την προσωπική του ανοχή κινδύνου κατά την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου. Γενικά, ο μικρότερος κίνδυνος σε ένα χαρτοφυλάκιο μειώνει την πιθανότητα για υψηλές αποδόσεις. Ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερο κίνδυνο επιτρέπει υψηλότερες αποδόσεις - αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας.

Μελέτες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι οι γεωργικές εκτάσεις παράγουν αποδοτικότερες αποστροφές  κινδύνου από τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια, η γεωργική γη ανταμείβει τους επενδυτές με υψηλότερο επίπεδο πλεονάζουσας απόδοσης (ασφάλιστρο κινδύνου) ανά μονάδα κινδύνου.

7. Το αγρόκτημα είναι ένα ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

Οι αποδόσεις των γεωργικών εκτάσεων έχουν χαμηλή ή/και αρνητική συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τις καταθέσεις σε τράπεζες και τα ομόλογα. Ενώ θετική είναι η συσχέτιση με τα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τη γεωργική γη ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων.  Η επένδυση στην αγροτική γη αποτελεί στρατηγική  αντιστάθμισης του κινδύνου, δηλαδή μειώνει τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου. 

8. Η γεωργική γη λειτουργεί καλά σε περιόδους αναταραχής στην αγορά

Ιστορικά, οι γεωργικές εκτάσεις έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι προσφέρουν καλές αποδόσεις σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς. Η δυνατότητα «αντιστάθμισης του κινδύνου ύφεσης» των γεωργικών εκτάσεων είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές που ανησυχούν για τη δύναμη και τη βιωσιμότητα της «παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης».

9. Οι άμεσες επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις είναι απλές και διαφανείς

Σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που είδαμε να πτωχεύει τράπεζα κολοσσός, να πραγματοποιούνται λογιστικές παρατυπίες για εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, εταιρικές απάτες δις. δολαρίων π.χ. αυτοκινητοβιομηχανιών, η απλότητα απόκτησης της ιδιοκτησίας προσελκύει πλέον πολλούς επενδυτές.  

10. Η γεωργική γη έχει πολλά οφέλη έναντι άλλων επενδύσεων σε ακίνητα

Παρόλο που η γεωργική γη υπάγεται στη γενική ταξινόμηση των ακινήτων, έχει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν προστατεύσει τις γεωργικές εκτάσεις από την ακραία πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που παρατηρούνται στην εμπορική και οικιστική ιδιοκτησία κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση.

  • Θεμελιώδη όρια στην προσφορά - Σε αντίθεση με άλλες μορφές ακινήτων όπου η προσφορά στην αγορά μπορεί να αυξηθεί τεχνητά με την κατασκευή νέων μονάδων, η προσφορά αγροτικής γης καθορίζεται εγγενώς.
  • Ανθεκτική και αυξανόμενη ζήτηση - Η ζήτηση τροφίμων είναι εξαιρετικά ανελαστική όσον αφορά τις τιμές: ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε. Οι τιμές των τροφίμων είναι επίσης ένας από τους τομείς όπου ο αυξανόμενος πλούτος των καταναλωτών αναδυόμενων αγορών καταγράφεται πιο άμεσα.
  • Τιμή / Κέρδη και Απόδοση - Κατά γενικό κανόνα, οι τιμές της γεωργικής γης υποστηρίζονται από τα κέρδη που προέρχονται από το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο.
  • Το χρέος του τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - Οι δείκτες του χρέους προς τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν χαμηλοί στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ακινήτων.

11. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις παρέχουν ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού

Σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού ανεπτυγμένων οικονομιών, υπάρχει μια σειρά φορολογικών κινήτρων που συνδέονται ειδικά με τα αγροτικά ακίνητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή όλους τους συνήθεις φόρους (εισόδημα, κεφάλαιο και φόρο κληρονομιάς). Αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις καθαρές αποδόσεις στις γεωργικές εκτάσεις σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν σημειώσει αξιόλογες μεταβολές μετά τη σημαντική πτώση που παρουσίασαν την δεκαετία 2008 – 2019. Εξαίρεση σε αυτή την εικόνα αποτελεί η Κρήτη, που είδε άνοδο των τιμών της στη δεκαετία αυτή και παρουσιάζει σήμερα τις υψηλότερες τιμές σε όλες τις κατηγορίες αγροτικής γης.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                              2019

2008                                     2019

Ποτιστικά

4.000-5.000      2.000-4.000

1.200-2.500               600-1.500

Καλλιεργήσιμα

3.500-4.500      1.900-3.800

1.100-2.200               400-1.300

Περιβόλια

3.500-4.500      2.000-3.800

1.000-1.800               400-1.300

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

1.500-8.000         700-5.500

800-2.000                   450-1.500

Ξερικά

800-4.000            600-3.000

800-1.500                   300-1.500

Δασικά

500-1.500               200-700

500-700                         300-500

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                              2019

2008                                                      2019

Ποτιστικά

4.000-5.000           2.000-5.000

1.000-2.000                                     500-1.800

Καλλιεργήσιμα

4.000-5.000           2.000-5.000

1.000-2.000                                     500-1.800

Περιβόλια

4.000-5.000           2.000-5.000

1.000-1.000                                     500-1.800

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

1.000-7.000              500-4.500

500-2.000                                        500-1.800

Ξερικά

1.000-5.000              500-2.800

500-1.000                                         200-1.000

Δασικά

500-1.500                   200-700

500-700                                              250-500

ΗΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

12.000-16.000                           4.500-12.000

1.000-1.500                           400-800   

Καλλιεργήσιμα

10.000-16.000                             4.000-8.000

1.000-2.000                           200-500 

Περιβόλια

12.000-16.000                           5.000-10.000

500-1.000                          500 -1.000        

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

1.0000-20.000                           3.000-12.000

1.000-2.000                        500-1.500                           

Ξερικά

3.200-6.000                                  1.000-2.800

800-1.500                           300-1.000            

Δασικά

2.000-3.200                                  700-1.800

500-700                               300-500             

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

4.000-5.500                                  2.000-4.500

1.000-2.500                       300 -1.500   

Καλλιεργήσιμα

3.800-5.200                                  1.800-4.300

1.000-2.500                       300 -1.800

Περιβόλια

3.600-4.800                                  2.000-4.300

1.000-2.200                       400 -1.600         

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

1.500-7.000                                     650-5.000

500-2.500                          600 -1.800                           

Ξερικά

1.000-4.000                                     400-2.200

500-1.000                           200 - 800            

Δασικά

500-1.500                                            250-800

400-700                               300 -500             

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

8.000-11.000                            6.000 -12.000

320 - 400                                300-400  

Καλλιεργήσιμα

8.000-11.000                             6.000 -12.000

320 - 400                                300-400

Περιβόλια

12.000–20.000                      10.000 - 20.000

200 – 240                        

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

12.000–20.000                      10.000 - 20.000

200 – 240

Ξερικά

4.000-5.000                                  1.000-3.000

200 - 240                                350-400

 

ΠΙΕΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019          

Ποτιστικά

1.000-8.000                                 1.000 -5.000

120-360                                  120-200  

Καλλιεργήσιμα

7.000-10.000                               3.000 -6.500

 

Περιβόλια

7.000–10.000                            3.000 – 6.500

 

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

7.000–10.000                            2.500 – 6.500

 

ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

2.000-2.500                                    600-1.000

200                                                    40

Καλλιεργήσιμα

2.000-2.500                                    600-1.000

200                                                    40

Περιβόλια

5.000-10.000                                         2.500

400                                                  200

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

2.000-2.500                                           1.000

200                                                 200                           

Ξερικά

800                                                           200

20

Δασικά

80                                           

10                              

 

 

ΘΡΑΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

4.000                                                       2.500

240                                                 200

Καλλιεργήσιμα

2.000                                                       1.200

120                                                  100

Περιβόλια

12.000                                                   10.000

1.000                                               800

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

10.000                                                      6.000

500                                                  400                       

Ξερικά

1.200                                                           800

40                                                       40

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                          2019

2008                                             2019          

Ποτιστικά

7.200                                                                                                                                   5.800

320                                                 280

Καλλιεργήσιμα

10.000                                                     6.800

480                                                  350

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

4.000                                                       2.500

240                                                  200                           

Ξερικά

2.000                                                       1.500

140                                                 100

Δασικά

600                                                             400

Κανένα Ενδιαφέρον               Κανένα Ενδιαφέρον                             

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                          2019

2008                                             2019         

Ποτιστικά

10.000                                                       6.500

240                                                 200

Καλλιεργήσιμα

10.000                                                       6.500

240                                                 200

Περιβόλια

18.000                                                    14.000

800

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

20.000                                                    15.000

800                                                 500                       

Ξερικά

4.000                                                         2.800

120                                                100

Δασικά

4.800                                                         3.800

 

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

 

2008                                                        2019

2008                                             2019          

Ποτιστικά

25.000 – 30.000                      25.000-40.000

600                                          400-500

Καλλιεργήσιμα

25.000 – 30.000                      25.000-40.000

600                                          400-500

Περιβόλια

40.000 – 50.000                      30.000-40.000

 

Ελιές και άλλα οπωροφόρα

40.000 – 50.000                      30.000-40.000

 

Ξερικά

10.000-15.000                         6.000-10.000

                                           

Δασικά

10.000-15.000                         5.500-10.000                    

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες καθυστερήσεις στο Ελληνικό λόγω καλοκαιρινών διακοπών του ΣτΕ

H αναβολή της εκδίκασης από το ΣτΕ της προσφυγής που έχει καταθέσει η Hard Rock International για τις 18 Σεπτεμβρίου οδηγεί σε καθυστέρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στη Lamda Development.