ΓΔ: 1027.25 0.43% Τζίρος: 103.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
TAIPED, YPERTAMEIO, Staboulidis
Πηγή: Υπερταμείο

Σταμπουλίδης: Πώς θα λειτουργήσει η νέα μονάδα συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας», όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του, κ. Π. Σταμπουλίδης.

Στην πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) προχώρησε ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Μετέχοντας στην ημερίδα του Υπερταμείου με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η Στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο κ. Σταμπουλίδης περιέγραψε τη λειτουργία του PPF ως φορέα ωρίμανσης και επιταχυντή συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας, παράλληλα με την αποστολή του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των πολιτών», ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης.

«Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την συσσωρευμένη εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ταμείου στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ να λειτουργήσει ως επιταχυντής στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.). Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ, εξάλλου, έγκειται και στο ότι γνωρίζει τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (υπουργεία, συμβούλους, ενδιαφερόμενους επενδυτές) φέροντας εις πέρας ένα έργο από τα αρχικά στάδια μέχρι το τέλος», ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης.

Στόχος της μονάδας είναι να συνδράμει τους φορείς που θα την επιλέξουν στην υλοποίηση έργων τους, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μηχανισμός ωρίμασης και επιτάχυνσης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους. 

Ο ρόλος και η λειτουργία της Μονάδας Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Ενόψει της προετοιμασίας της χώρας μας για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όποια προέρχονται από το Next Generation EU και από το RRF, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα, τη Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility - PPF), για την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που θα ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

Επιπλέον, και ανεξαρτήτως των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Το PPF ως Φορέας Ωρίμανσης

Για το ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή. Το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης είτε με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα, είτε από τον αρμόδιο φορέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εφόσον τον έργο έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αρμόδιου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται το αντικείμενο που αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ, οι υποχρεώσεις των μερών κ.ά.

Γιατί το PPF

Θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ από τις ιδιωτικοποιήσεις στον νέο του ρόλο, για την στελέχωση και λειτουργία της ομάδας και της υπηρεσίας που θα προσφέρει για την αποτελεσματική ωρίμανση των στρατηγικών σημασίας έργων. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει:

 • τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών υπό διαφορετικές μορφές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους, ακίνητα).
 • ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων 
 • τεχνογνωσία στην πολεοδομική ωρίμανση και στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας των δημοσίων ακινήτων του χαρτοφυλακίου του και είναι ο μόνος φορέας που έχει εκπονήσει ΕΣΧΑΔΑ (τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα) καθώς επίσης και το ΣΟΑ για το έργο του Ελληνικού.
 • εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου, καθώς ενεργεί και ως «αρχή σχεδιασμού» (ακίνητα, μαρίνες, Ελληνικό, λιμάνια).
 • υλοποιήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ESG).

Με την ανάθεση του PPF ως φορέα ωρίμανσης, επιτυγχάνεται επιτάχυνση των έργων και αποφόρτιση των υπουργείων, υποστηρίζοντας έτσι τις διοικητικές τους δομές, με την στενή παρακολούθηση, συντονισμό και διασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

Οι τρόποι που αναλαμβάνει και «τρέχει» τα έργα ωρίμανσης το PPF είναι δύο: 

 1. Εάν ο Δικαιούχος του έργου αναθέσει τους δικούς του συμβούλους, το PPF συντονίζει και υποστηρίζει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου. 
 2. Εάν ο Δικαιούχος επιλέξει το PPF να αναλάβει την ανάθεση των συμβούλων, το PPF έχει ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων, καθώς η ανάθεση διενεργείται βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ με δυνατότητα παράλληλης σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Δείκτες ESG στο PPF

Η τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ σε θέματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αξιοποιηθεί στη νέα μονάδα του PPF. Με την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στη λειτουργία του PPF, επιτυγχάνεται:

 • Έγκαιρη ενσωμάτωση των αρχών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των έργων
 • Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των έργων
 • Ανθεκτικές υποδομές έναντι της κλιματικής αλλαγής που θωρακίζουν την ανάπτυξη της χώρας
 • Ο αειφόρος σχεδιασμός των έργων λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής του ρίσκου της επένδυσης
   
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

taiped-loutropoli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Μία οικονομική προσφορά για τη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Η οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου.
taiped-loutropoli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την Λουτρόπολη στα Καμμένα Βούρλα

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, το ακίνητο συμπεριλαμβάνει το ξενοδοχείο Γαλήνη που λειτουργεί ακόμα, τρία νεότερα μνημεία και μια αναγνωρισμένη ιαματική πηγή. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε μια φάση.
Ippodromos-Riding-Center-Markopoulo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Μια προσφορά για την αξιοποίηση του Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου

Το προς αξιοποίηση ακίνητο έχει έκταση 589,5 στρεμμάτων και περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου.