ΓΔ: 802.25 1.20% Τζίρος: 12.01 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:54:40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Recovery Fund, Tameio Anakampsis, EU, Evropaiki Enosi
Φωτο: Shutterstock

Σπριντ με 65 μεγάλες μεταρρυθμίσεις για 5,3 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δεκάδες ορόσημα σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις πρέπει να εκπληρώσει η χώρα μέχρι το τέλος του έτους για να πετύχει την εκταμίευση των δύο επόμενων δόσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως τονίζει η Eurobank.

Έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα δρόμου έχουν μπροστά τους η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση, για να φτάσουν στον στόχο της εκταμίευσης δύο δόσεων ύψους 5,3 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς καλούνται να εκπληρώσουν δεκάδες ορόσημα που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθώντας αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις.

Όπως σημειώνει η Eurobank, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει 65 ορόσημα έως το τέλος του 2022, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα δύο δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους €5,3 δισεκ. Αναλυτικότερα,

 • Η δεύτερη δόση ύψους €1,72 δισεκ. αφορά μόνο επιδοτήσεις και συνδέεται με εικοσιπέντε (25) ορόσημα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2022. Κάποια από τα εν λόγω ορόσημα έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ή/και τείνουν να ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας, όπως η μεταρρύθμιση για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ μέσω συστήματος κουπονιών (voucher), το στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και διά βίου μάθηση, ο καθορισμός των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των POS με την ΑΑΔΕ, η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών των ΜμΕ, ο οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα και η δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων.
 • Η τρίτη δόση ύψους €3,6 δισεκ., εκ των οποίων €1,72 δισεκ. αφορά επιδοτήσεις και €1,84 δισεκ. δάνεια, συνδέεται με την επίτευξη επιπλέον σαράντα (40) ορόσημων έως το τέλος του 4ου  τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσής της ακόμα πιο απαιτητική.

Οι άξονες των μεταρρυθμίσεων

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους συνοψίζονται στους εξής άξονες:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του Εξοικονομώ) και κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης,
 • Θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία,
 • Νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες,
 • Νέα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού έως το τέλος του 2022) και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων,
 • Ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών,
 • Παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές,
 • Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης,
 • Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης,
 • Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου,
 • Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς,
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δικαιοσύνης,
 • Νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).

Το Σχέδιο και η αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Όπως τονίζει η Eurobank, μετά από μια δεκαετία προσαρμογής, ύφεσης και στασιμότητας και μια διετία πρωτοφανούς κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη της Ελλάδας για μια ισχυρή ανάκαμψη και σύγκλιση του εγχώριου κατά κεφαλήν εισοδήματος στον μέσο όρο της ΕΕ-27.

gdpHead

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα πρέπει να επιτευχθεί πλήθος φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να γίνει πιο βιώσιμη, ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για τις προ-κλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που διαρθρώνονται στους εξής 4 πυλώνες: 1ον πράσινη μετάβαση, 2ον ψηφιακή μετάβαση, 3ον απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και 4ον ιδιωτικές επεν-δύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Η Ελλάδα αναμένει συνολικά πόρους €30,5 δισεκ. για την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων €18,1 δισεκ. σε επιχορηγήσεις και €12,4 δισεκ. σε δάνεια.  Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση των προαναφερθέντων κεφαλαίων έως το 2026 είναι ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει εγκαίρως όλα τα σχετικά ορόσημα και στόχους που έχουν τεθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 9 Αυγούστου 2021,  εκταμίευσε στην Ελλάδα με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων το ποσό των €3,96 δισεκ. (που αντιστοιχεί στο 13%  των συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων), ως εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή των απαιτούμενων κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων.

Η πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους €3,6 δισεκ., εκ των οποίων €1,72 δισεκ. αφορά επιδοτήσεις και €1,84 δισεκ. δάνεια, εκταμιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2022, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η χώρα ολοκλήρωσε με επιτυχία τα δεκαπέντε (15) ορόσημα που συνδέονταν με το πρώτο αίτημα πληρωμής.

Τα ορόσημα αυτά συνδέονταν με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης αποβλήτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των δημόσιων μεταφορών, καθώς και του συστήματος λογιστικών και λοιπών ελέγχων της Ελλάδας για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο φως» σε επενδύσεις άνω των 519 εκατ. στον φαρμακευτικό κλάδο

Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα βρεθούν 53 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο πλάνο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία που θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας.
votanikos, gipedo, dipli, anaplasi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα 100 εκατ. στον Βοτανικό

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση του μεγάλου και πολυσύνθετου πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης» στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ένταξη πραγματοποιήθηκε μετά από αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία φαρμάκου

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θ. Τρύφων επισήμανε τις σημαντικές προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, υπογραμμίζοντας την προστιθέμενη αξία που φέρνουν οι επενδύσεις του κλάδου στη χώρα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πατέλής: 11 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για πράσινες επενδύσεις

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού τόνισε πως θα δοθεί βάρος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία ενώ δημιουργούνται και πολιτικές για την απασχόληση σε στοχευμένες περιοχές που πλήττονται από υψηλή ανεργία.
Valdis Dombrovskis, Komision
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βγαίνει η Ελλάδα τον Αύγουστο από την ενισχυμένη επιτήρηση της ΕΕ

Η απόφαση για το τέλος της εποπτείας θα ληφθεί και τυπικά τον Ιούνιο του 2022,  ενώ όσον αφορά την καταβολή των τελευταίων δόσεων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ θα δοθούν σε δύο μέρη. Τι δήλωσαν Ντομπροβσκις και Σταϊκούρας.
xrimata, money, metrita, cash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔιαΝΕΟσις: Η ιστορική ευκαιρία της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι αναλυτές της έρευνας της διαΝΕΟσις επισημαίνουν πως σημαντικό οι οικονομικοί πόροι που θα εισέλθουν τα επόμενα χρόνια να μην δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι «λεφτά υπάρχουν», αλλά να κινητοποιήσουν ώστε τα «λεφτά να πιάσουν τόπο».