ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:45:57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
euro, metrita, cash, money
Φωτο: Shutterstock

Οι 17 φορολογικές αλλαγές που έρχονται με νομοσχέδιο σκούπα του ΥΠΟΙΚ

Νέο καθεστώς για τις ρυθμίσεις οφειλών, έναρξη της πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, κατάργηση του προστίμου 100 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση στο μισό του συντελεστή για μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.

Παρεμβάσεις για χρέη στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, ακίνητα, πρόστιμα, επίλυση φορολογικών διαφορών, τέλη κυκλοφορίας, ΦΠΑ και φορολογία μερισμάτων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα οι 17 βασικότερες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:   

1. Παλαιές ρυθμίσεις στην εφορία. Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων για όσους τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δύναται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει. Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση οφείλει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε ρύθμιση ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο. Εάν, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

2. Νέα έκτακτη ρύθμιση. Βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, δύνανται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε 36 και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:α) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022,β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,γ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Άρθρο 8 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

3. Οφειλές σε ΟΤΑ. Ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις και αναβιώνει το παλιό πρόγραμμα των 100 δόσεων για όσους την έχασαν.

4. Πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Καταργείται το πρόστιμα των 100 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό, συνταξιούχο ή εισοδηματία ή των 250 – 500 ευρώ αν πρόκειται για επιτηδευματία ή αγρότη για για εκπρόθεσμες μηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές έως 100 ευρώ φορολογικές δηλώσεις.

5. Διαγραφή προστίμων σε (Airbnb). Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρόστιμα που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018  ακυρώνονται και επιστρέφονται.

6. Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. από τις χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές των φορολογουμένων. Όσοι ενταχθούν στην εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.

7. Αποδεικτικό ενημερότητας. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου υπάρχουν χρέη του φορολογουμένου, αλλά είναι ενταγμένα σε ρύθμιση θα εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

8. Μητρώο Ακινήτων. Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων με τις όλες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στη δημιουργία αυτών των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, απαιτείται πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου η επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.  

9. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ της τρέχουσας χρονιάς και των 5 προηγούμενων ετών.

10. Τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

11. Συμβολαιογράφοι. Περιορίζεται το πεδίο ευθύνης τους καθώς κατά την μεταβίβαση θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος όπως ίσχυε έως τώρα.

12. Αυτόματη συμπλήρωση Ε9. Η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Έτσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 σε περίπτωση αγοραπωλησίας, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου.

13. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό.     

14. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Ανοίγει από 3ης Απριλίου η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σύμφωνα με την διάταξη  αν κάποιος επανακυκλοφορήσει  το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

15. Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επεκτείνονται στην τρέχουσα χρήση τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μείωση παραγραφής, αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά 100%.

16. Διασύνδεση POS με ΑΑΔΕ. Επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ.

17. Μερίσματα ναυτιλιακών εταιριών. Μειώνεται στο 5% από 10% ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων που διανέμουν στους μετόχους οι ναυτιλιακές εταιρίες.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έντονο «πρέσινγκ» στο υπουργείο Οικονομικών για παράταση στις δηλώσεις

Προς το παρόν, το ΥΠΟΙΚ καλεί λογιστές και φορολογούμενους να μην επηρεάζονται από σενάρια για παράταση και να σπεύσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου ζητούν οι λογιστές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λίφτινγκ» εξετάζεται στις ρυθμίσεις χρεών, έχουν ενταχθεί μόνο 30.000

Ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τις δύο νέες ρυθμίσεις οφειλών, το ενδιαφέρον παραμένει υποτονικό και το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει χαλάρωση των κριτηρίων ένταξης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανώνυμα «καρφώματα» φοροφυγάδων σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Η πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ημέρες και θα δέχεται επώνυμες ή και ανώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, λαθρεμπόριο και διαφθορά. Τη σοβαρότητα των καταγγελιών θα εξετάζει ειδική επιτροπή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έσβησαν» φόρους και πρόστιμα οι τρεις στους δέκα που έκαναν προσφυγές

Από τις 2.325 προσφυγές που εξετάστηκαν το πρώτο τετράμηνου έτους από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στις 703 υπήρξε δικαίωση των φορολογουμένων. Οι αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ για την υποβολή προσφυγών.