Entersoft: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε stock split 1:6

Tο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 1.500.000 ευρώ διαιρούμενο όμως σε 30.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

Την μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ και την αντικατάσταση κάθε μίας παλαιάς κοινής μετοχής της εταιρείας από έξι νέες κοινές μετοχές της εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Entersoft που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου.

Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 1.500.000 ευρώ διαιρούμενο όμως σε 30.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 33 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ – Αρ. Φύλλου 68) σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.873.443 μετοχές σε σύνολο 5.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,47% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ) σε πέντε λεπτά του ευρώ (0,05 ευρώ) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από έξι (6) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ (stock split 1:6). Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 ευρώ) διαιρούμενο όμως σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Αύξηση στα έσοδα και υπερδιπλασιασμός κερδών στο 9μηνο

Η άνοδος προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας.