Φώτο: Alpha Trust

Ζημιογόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020 για την Alpha Trust Ανδρομέδα

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 2,56 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,57 εκατ. ευρώ.

Ζημιές προ και μετά φόρων εμφάνισε η Alpha Trust Ανδρομέδα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020

Συγκεκριμένα, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 2,56 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,03 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,57 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,99 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 2,28 εκατ. ευρώ, έναντι 3,09 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2020, ανέρχονταν συνολικά σε 610 χιλ. ευρώ. 

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε πτώση κατά 21,19% κατά το α’ εξάμηνο, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. έχει υποχωρήσει κατά -29,14% το αντίστοιχο διάστημα. Η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (ΝΑV) ανήλθε σε 9,55 εκατ. ευρώ ή 23,8 ευρώ ανά μετοχή στις 30/06/2020.

Όπως αναφέρθηκε από τη διαχειρίστρια Alpha Trust: «Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δεν απέφυγε τις αρνητικές αποδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς το ελληνικό Χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες με το ξέσπασμα της πανδημίας. Κατά τη δύσκολη όμως αυτή συγκυρία δημιουργήθηκαν και επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα αποδώσουν. Αρκετές είναι οι εταιρείες με ελκυστικές αποτιμήσεις, που και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς και παρά τη σημαντική μείωση του ΑΕΠ που αναμένεται, εκτιμούμε ότι θα καταφέρουν να μετριάσουν τις απώλειες που προέκυψαν ή και ακόμη σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις. Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, όπου η κανονικότητα επανέρχεται σταδιακά, αλλά οι αβεβαιότητες διατηρούνται, η Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. συνεχίζει να αποτελεί το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία υπεραξίας στον μέτοχο».  

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2020, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδυμένο κατά 95,13% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και ομόλογα. Οι μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρείες: Quest Συμμετοχών, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν, ΕΛΒΕ, ΟΤΕ, Σαράντης και Εντερσοφτ.

Η μετοχή της, με εσωτερική αξία €23,35 στις 30/07/2020, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -10,06%.

20 χρόνια υψηλές επιδόσεις

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, η μοναδική πλέον εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της, έχει αναδειχθεί ως μία από τις αποδοτικότερες μετοχικές επενδυτικές επιλογές στην Ελλάδα και με μεγάλη αντοχή σε δύσκολες περιόδους. 

Η εσωτερική αξία έχει αυξηθεί από την σύστασή της (25/7/2000) μέχρι τις 30/06/2020 κατά 38,34%, όταν την ίδια περίοδο ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. έχει υποχωρήσει κατά -70,52%. Ομοίως, από την αλλαγή της Επενδυτικής Στρατηγικής (24/10/2011) η απόδοση του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 79,42%, έναντι 2,37% του παραπάνω δείκτη. 

Για τη χρήση 2019, η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ έχει εγκρίνει την επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που διαμορφώνει τη μερισματική απόδοση (με βάση το κλείσιμο 30/7/2020) στο 3,6%.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Πτώση 3,1% στα 3,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο 9μηνο 2020

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της και ότι τόσο τα έσοδα όσο και τα διαθέσιμά της είναι επαρκή για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και την πληρωμή των λειτουργικών της εξόδων στο εγγύς μέλλον.