Φώτο: Shutterstock

Attica Bank: Δεν αλλάζει το ποσό εισπράξεων από το Artemis

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η τράπεζα αναφέρει ότι η οριστική αποτύπωση της αναδιοργάνωσης, θα απεικονιστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναδιοργάνωση του Artemis παρέχει σε ανακοίνωσή της η Attica Bank, σημειώνοντας πως δεν επηρεάζει το εκτιμώμενο συνολικό ποσό εισπράξεων από το χαρτοφυλάκιο.

Εδικότερα, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Τράπεζα ενημερώνει πως με τη νέα δομή, προέβη σε τακτοποίηση της συναλλαγής Artemis ώστε αυτή να ακολουθεί το από 1/1/2020 νέο εποπτικό πλαίσιο που διέπει τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων / ανοιγμάτων (εφεξής «ΜΕΑ»). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα Mezzanine note ονομαστικής αξίας 38 εκατ. ευρώ. 

Περαιτέρω, η αναδιοργάνωση ρυθμίζει τις ροές των μερών / ομολογιούχων της συναλλαγής Artemis, καθώς και τις αμοιβές του Servicer, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή των μελλοντικών ταμειοροών από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, με εμπροσθοβαρή για την Τράπεζα εισπραξιμότητα, δίχως η αναδιοργάνωση να επηρεάζει το εκτιμώμενο συνολικό ποσό εισπράξεων από το χαρτοφυλάκιο Artemis.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω αλλαγές προσδίδουν βελτιωμένες αποτιμήσεις στα ομόλογα, οι οποίες θα ποσοτικοποιηθούν κατά την διάρκεια ζωής της τιτλοποίησης. Η οριστική αποτύπωση της αναδιοργάνωσης των ομολόγων του Artemis, θα απεικονιστεί στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Attica ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των ομολόγων του Artemis Project, τονίζοντας ότι αυτή έγινε με με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο του Artemis Project, η Attica Bank έχει υλοποιήσει την πρώτη ιστορικά τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεταβίβασε δε σε επενδυτή ένα εκ των ομολόγων (Junior Note) που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή και προχώρησε σε λογιστική αποαναγνώριση.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στο 46,32% το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ, στο 32,34% του e-ΕΦΚΑ

Έπειτα από τη μεταβίβαση στις 25/08/2020 63.758.540 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του, Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.