ΓΔ: 895.52 0.26% Τζίρος: 4.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:51:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πλαστικά Θράκης: Καμία επίπτωση της πανδημίας το α' εξάμηνο 

Σημαντική ήταν η αύξηση της ζήτησης και των πωλήσεων αρκετών προϊόντων της εταιρείας στο α' εξάμηνο, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της.

Απρόσβλητη ήταν η εταιρεία Πλαστικά Θράκης στην πανδημία του κορονοϊού και στα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν την περασμένη άνοιξη, καθώς κατά τη διάρκεια του α' εξαμηνου 2020 κατόρθωσε να τα ενισχύσει, όπως τονίζει σε επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Ταυτόχρονα, όμως, τονίζει ότι η διοίκησή της, παρά την πολύ καλή πορεία, διατηρεί επιφυλάξεις ώστε να προχωρήσει σε «σίγουρες» εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας 

Η Πλαστικά Θράκης σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19 και ειδικότερα:

Ι. Επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της Εταιρείας στο α’ εξάμηνο του 2020

Παρά το γεγονός ότι η ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 από τις αρχές του 2020 μέχρι και σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και των λοιπών χωρών στις οποίες ο Όμιλος αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, εν τούτοις η επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία του Ομίλου δεν επηρεάστηκε δυσμενώς εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους και μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία εκτίμησης τόσο της χρονικής διάρκειας και της έντασης της πανδημίας, όσο και του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της ανάκαμψης, αλλά και της δυναμικής αυτής.

Αναφορικά με την παραγωγική λειτουργία, το σύνολο των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου εξακολούθησαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους για το σύνολο του εξαμήνου, χωρίς να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόβλημα από την εξάπλωση της πανδημίας, ως προς την υγεία των εργαζομένων του Ομίλου.

Από χρηματοοικονομικής απόψεως, παρά την επίδραση σε επίπεδο πωλήσεων από την αναδιάρθρωση, η οποία έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (με τον περιορισμό ή και παύση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με μη ικανοποιητική κερδοφορία), ο Όμιλος κατάφερε όχι μόνο να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως να διατηρήσει τις πωλήσεις του σε επίπεδα προ πανδημίας, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

 • Σημαντική αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα τεχνικών υφασμάτων, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.
 • Αύξηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.
 • Μείωση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση,ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου, ειδικότερα στην Ελλάδα.
 • Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου. Ως απόρροια των ανωτέρω, σε ποσοτικούς όρους, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει το ύψος των πωλήσεων του, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου να ανέλθουν σε 155.4 εκατ. €, οριακά αυξημένες κατά 0.1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, τα δε Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε 16.9 εκατ. €, αυξημένα κατά 125%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους πραγματοποιήθηκαν έκτακτα έξοδα, που σχετίζονται κυρίως με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυξημένα έξοδα για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, τεστ ανίχνευσης του ιού, κόστη προληπτικής απολύμανσης, κλπ., τα οποία ανήλθαν σε 593 χιλ. €.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο περιορισμός άλλων κατηγοριών λειτουργικών εξόδων, σχετιζόμενα κυρίως με συμμετοχή σε εκθέσεις και εταιρικά ταξίδια, αντιστάθμισε μέρος των έκτακτων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των εταιρειών, δεν παρουσιάστηκε οιαδήποτε αρνητική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες συνολικά στον Όμιλο.

Αντιθέτως, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος πέτυχε την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 36.6 εκ. ευρώ, με πρωταρχικό σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής του θέσης. Σημειώνεται ότι, ως αποτέλεσμα των μέτρων κρατικής ενίσχυσης, ο Όμιλος αντιμετώπισε καθυστέρηση στην αποπληρωμή επιταγών πελατών του στην Ελλάδα, λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας πληρωμής αυτών, μέγιστου ύψος 800 χιλ. € περίπου, το δε χρηματοδοτικό κενό που 3 δημιουργήθηκε (το οποίο πλέον δεν υφίσταται) καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα υφιστάμενα ρευστά διαθέσιμά του.

Παράλληλα, ο Όμιλος αύξησε και διατηρεί υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων στις βασικές πρώτες ύλες, σε σύγκριση με το μέσο ύψος αποθεμάτων (μέση αύξηση κατά 31% σε επίπεδο ποσοτήτων), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη παραγωγική του λειτουργία, σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες του. Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο, πέραν των προγραμματισμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, ο Όμιλος έως και σήμερα προέβη σε έκτακτες επενδύσεις, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Έκτακτη επένδυση συνολικού ύψους 3 εκατ. €, για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών. (περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην από 01/10/20 σχετική Εταιρική Ανακοίνωση). Έως την 30/06/20, είχαν λάβει χώρα σχετικές επενδύσεις ύψους 400 χιλ. €.

Έκτακτη επένδυση 5.1 εκατ. €, για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού «Meltblown», το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή όλων των τύπων μασκών, από χειρουργικές μάσκες μέχρι και μάσκες τύπου FFP2 και FFP3. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η θυγατρική εταιρεία Don & Low ήρθε σε συμφωνία με τον κρατικό φορέα Scottish Enterprise για τη χρηματοδότηση του 80% της επένδυσης.

Η χρηματοδότηση θα επιστραφεί στο Scottish Enterprise εντός των επόμενων πέντε ετών σε αναλογία με το ύψος των πωλήσεων της εταιρείας σε αυτό το διάστημα. (περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην από 04/05/20 σχετική Εταιρική Ανακοίνωση)

Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο Όμιλος, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία συνεπεία της πανδημίας, δεν υπέστη οιαδήποτε αρνητική, από χρηματοοικονομικής απόψεως, συνέπεια τόσο στα οικονομικά του αποτελέσματα, όσο και στο συναλλακτικό του κύκλο και ως εκ τούτου, δεν αντιμετώπισε οποιονδήποτε χρηματοοικονομικής φύσης κίνδυνο, που θα επηρέαζε αρνητικά την επιχειρησιακή του συνέχεια.

ΙΙ. Ληφθέντα μέτρα για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται µε την πανδημική κρίση και έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και των κατά τόπους Οργανισμών Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, τέθηκαν σε εφαρμογή τα παρακάτω μέτρα: 

 • Δημιουργία επιμέρους ομάδων διαχείρισης κρίσης με τη συμμετοχή των Διοικήσεων των θυγατρικών εταιρειών και του Ομίλου, των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας.
 • Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τον κορωνοϊό, τον τρόπο μετάδοσης, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατά τόπους οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
 • Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια).
 • Διενέργεια απολυμάνσεων στους χώρους της Εταιρείας σε τακτική βάση.
 • Διεξαγωγή Covid tests στο προσωπικό συνολικά και επανάληψη αυτών, κατά περίπτωση.
 • Εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας για τους υπαλλήλους γραφείων, στο μέτρο του εφικτού.
 • Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις, χωρίς επίδραση στις μισθοδοτικές τους αποδοχές.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων για όλους τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις των Εταιρειών (μεταφορείς, εργολάβοι, τεχνικοί, κλπ.)
 • Διεξαγωγή συναντήσεων των εργαζομένων όλων των Εταιρειών καθώς και της Διοίκησης του Ομίλου και διενέργεια συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς φυσική παρουσία με χρήση ηλεκτρονικών ή οπτικοακουστικών μέσων (πχ. τηλεδιάσκεψη).
 • Περιορισμός μετακινήσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών και περιορισμός ταξιδίων για λόγους εργασίας.
 • Διαρκής παρακολούθηση της ρευστότητας, διατήρηση υψηλού επιπέδου ρευστών διαθεσίμων, για λόγους ασφάλειας.

ΙΙΙ. Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Αναφορικά με τις προοπτικές έως το τέλος του τρέχοντος έτους, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας.

Η προσήλωση στην ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών διαμορφώνει συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών.

Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται σε κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν ανάπτυξη (συνεπεία μεταξύ άλλων και της εν εξελίξει πανδημίας), η αμετάβλητη ζήτηση για μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η εφαρμογή αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι η πλήρης εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και η επιβολή εκ νέου αυστηρών περιοριστικών μέτρων στις περισσότερες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθιστούν οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την πιθανή επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας 5 και του Ομίλου επισφαλή και αβέβαιη, η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern).

Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η πανδημία στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα και πως αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Διπλασιασμός των κερδών προ φόρων για το εννέαμηνο

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή αύξηση για κέρδη και τζίρο στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν 384,1% στα 48,5 εκατ., με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 50,8% και να φθάνει στα 234,2 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία της διοίκησης για διατήρηση της πολύ καλής πορείας.