ΓΔ: 903.33 0.85% Τζίρος: 55.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Attica-Group.com

Ζημίες 28,81 εκατ. ευρώ στο 9μηνο για την Attica Group

Ο όμιλος εκτιμά ότι για το σύνολο του 2020 θα υπάρξει μείωση του κύκλου εργασιών σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αρνητικό ήταν το εννεάμηνο για την εταιρεία Attica Group, καθώς υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις για τον όμιλο από την πανδημία και τα μέτρα περιορισμού. 

Αποτέλεσμα ήταν στο εννεάμηνο ο όμιλος να ανακοινώσει ζημίες 28,81 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές στο γ' τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις φθάνοντας στα 230,57 εκατ. στο εννεάμηνο με αποδυνάμωση 29%, ενώ στο γ' τρίμηνο υποχώρησαν 30% στα 133,58 εκατ. 

Όπως σημειώνει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε  101,72 εκατ., ενώ εκτιμά ότι και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 η  πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα θα έχουν αρνητικό αποτύπωμα στα μεγέθη του.

Η ανακοίνωση του ομίλου

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 113,58 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και ευρώ 230,57 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 162,96 εκατ. και Ευρώ 326,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα.

Tο μεταφορικό έργο των πλοίων κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 45% στους επιβάτες, κατά 30% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 το μεταφορικό έργο των πλοίων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κατά 51% στους επιβάτες, κατά 37% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 38,79 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 57,48 εκατ. και Ευρώ 72,98 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 24,54 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 3,33 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 46,22 εκατ. και Ευρώ 41,37 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,14 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 28,81 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι κερδών Ευρώ 41,95 εκατ. και Ευρώ 30,90 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2020 σε Ευρώ 101,72 εκατ. έναντι Ευρώ 105.33 εκατ. στις 31.12.2019.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά Ευρώ 20 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης, επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους Ευρώ 1,75 εκατ., ενώ σύναψε συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) ύψους Ευρώ 15 εκατ.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ-COVID-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Νέες δεσμεύσεις σε ATTICA για τα δρομολόγια στα νησιά

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η άρση της δέσμευσης περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021