Φώτο: Shutterstock

Στις 6 Νοεμβρίου η συζήτηση του αιτήματος πτώχευσης της Folli - Follie

Για τις 6 Νοεμβρίου ματαιώθηκε η συζήτηση για το αίτημα πτώχευσης της Folli - Follie, η οποία είχε αρχικά ορισθεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η Folli - Follie ανακοίνωσε ότι η συζήτηση της αίτησης των δύο ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ματαιώθηκε κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου 2019.

Οι αιτούντες επανέφεραν με κλήση τους την εν λόγω αίτηση προς συζήτηση στην δικάσιμο της 6ης Νοεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι δυο ομολογιούχοι κατέθεσαν αίτηση ζητώντας να κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και να απαγορευθεί η διάθεση κάθε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Η FF Group από την πλευρά της, όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της, οι αιτήσεις στερούνται ερείσματος, και οι συγκεκριμένοι ομολογιούχοι κατέχουν ένα «πολύ μικρό μέρος του δανεισμού της εταιρείας», τονίζοντας πως «η ανωτέρω μεμονωμένη ενέργεια δεν ανακόπτει τις διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της ούτε την προσπάθειά της για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας εξυγίανσης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ