ΓΔ: 877.24 1.10% Τζίρος: 59.91 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
folli follie, kosmima
Φώτο: Shutterstock

«Πόλεμος» Κουτσολιούτσου στο δ.σ. της Folli-Follie, τι έγινε στη συνέλευση

Ο βασικός μέτοχος της Folli Follie μπλόκαρε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας το 2019 και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Συνεχίζει τον πόλεμο κατά της διοίκησης της Folli-Follie ο βασικός μέτοχος Δ. Κουτσολιούτσος αμφισβητώντας την διαχείριση της εταιρείας το 2019 και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες.

Ο εκπρόσωπος του βασικού μετόχου της εταιρείας, που παραμένει σε προφυλάκιση στον Κορυδαλλό, καταψήφισε στη συνέλευση και «μπλόκαρε» το θέμα που αφορούσε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και τη λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) ΔΣ και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2019. Επίσης ψήφισε κατά της έγκρισης των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ΔΣ που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της:

Σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από αναβολή και εν συνεχεία ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις μετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:

1. Δεν ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

2. Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Δεν απήλλαξε τα μέλη του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.

4. Ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2020 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊσγουωτερχαουσΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113 / και Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 014), ορίζοντας την αμοιβή τους στο ποσό των 500.000 Ευρώ.

5. Δεν παρέσχε θετική συμβουλευτική ψήφο επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 (κατ’ άρθρον 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

6. Δεν ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019. Στο πλαίσιο του έβδομου θέματος, παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017. Κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 36.143.776 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 54,49%.

Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 36.143.776, αντιστοιχούσες σε 54,49% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά τα θέματα πρώτο έως έβδομο, τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1o : Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.013.654 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 376.825 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 753.297 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,08% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2o : Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.725.742 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,84% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 247.203 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,68% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 170.831 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3o : Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.330.551 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,45% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.398.540 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,64% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.414.685 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,91% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 4o : Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.066.156 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.675.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.402.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,65% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας (επί συνόλου 66.948.210 μετοχών) δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Θέμα 5o : Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.127.912 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,19% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπούντες 831.418 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,30% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 6o : Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.894.597 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 64.733 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός 2018 της Folli χωρίς απαλλαγή ευθυνών της διοίκησης

Η PwC ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2019. Η διοίκηση της Folli-Follie δεν απαλλάχθηκε των ευθυνών της εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018.
folli follie, kosmima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Τζ. Κουτσολιούτσου

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ευθυγραμμίστηκε με την εισήγηση της εισαγγελέως που έκρινε οτι πρέπει να απορριφθεί το αίτημα του, καθώς είναι ύποπτος διάπραξης νέων αδικημάτων αν μείνει ελεύθερος.