ΓΔ: 899.42 0.53% Τζίρος: 88.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
rologia-diversa
Φώτο: Shutterstock

Diversa: Στις 31/12 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι τουλάχιστον ένα εκατ. ευρώ, ενώ οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν και για άλλα σημαντικά θέματα.

Στις 31 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Diversa, βασικό θέμα της οποίας θα είναι και η έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “DIVERSA A.E.B.E.” ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2019 ως 30.6.2020 β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και οικονομικών καταστάσεων της χρήσης γ) της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως (1.7.2019 -30.6.2020)

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2020-2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός από την Γ.Σ. Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 6. Ακύρωση της απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ, που είχε ληφθεί στη ΓΣ της 20/3/2020

7. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,06 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.400 ευρώ, προς εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού κατ΄ελάχιστον 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 07 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 10,56 εκατ. αποφάσισε η Diversa

Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αλλάζει η επωνυμία της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»