Φώτο: Shutterstock

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 10,56 εκατ. αποφάσισε η Diversa

Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αλλάζει η επωνυμία της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Τη διάσπαση σε δέκα νέες έναντι μιας παλιάς των μετοχών της, την αλλαγή της ονομαστικής αξίας από 0,6 ευρώ σε 0,06 ευρώ, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως 10,56 εκατ. ευρώ με αναλογία 2 νέες μετοχές προς μία παλαιά, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της 20ης Μαρτίου της DIversa

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι αποφάσισαν :

  • Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
  • Τη διάσπαση των μετοχών σε δέκα νέες μετοχές αντί μίας παλιάς μετοχής, δηλαδή 17,6 εκατ. νέες μετοχές αντί 1,76 εκατ. παλιές μετοχές, με αλλαγή της ονομαστικής αξίας από 0,60 ευρώ ανά μετοχή σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή
  • Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως 35,2 εκατ. μετοχές, δηλαδή έως 10,56 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων.
  • Τον ορισμό τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή. Ο ελεγκτής θα ελέγξει τη χρήση 01/07/2018-30/06/2019, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας θα αναδιατυπωθούν, επανελεγχθούν και αναδημοσιευθούν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των εργοστασίων της Cenergy

Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα μείωση της ζήτησης ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής της Cenergy και σημείωσε πως δεν υπάρχουν ακυρώσεις παραγγελιών και δεν έχει καταγραφεί κρούσμα μεταξύ των εργαζομένων.