ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:57:20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Diversa: Την 1η Φεβρουαρίου η ΓΣ για ακύρωση της ΑΜΚ των 10,5 εκατ.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η ακύρωση της απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ, που είχε ληφθεί στη ΓΣ της 20 Μαρτίου 2020.

Τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 01η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11 αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Diversa.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2019 ως 30.6.2020 β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και οικονομικών καταστάσεων της χρήσης γ) της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως (1.7.2019 -30.6.2020)

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2020-2021 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός από την Γ.Σ. Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6. Ακύρωση της απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ, που είχε ληφθεί στη ΓΣ της 20/3/2020

7. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,06 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.400 ευρώ, προς εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών.

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού κατ΄ελάχιστον 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 10,56 εκατ. αποφάσισε η Diversa

Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αλλάζει η επωνυμία της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»