ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:30:44 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
rologia-diversa
Φώτο: Shutterstock

Diversa: Αναβλήθηκε και η επαναληπτική ΓΣ λόγω έλλειψης απαρτίας

Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το επόμενο διάστημα θα δημοσιεύσει εκ νέου πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση χωρίς αλλαγή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Νέα αναβολή υπήρξε στη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Diversa, καθώς δεν υπήρξε η απαραίτητη απαρτία των μετόχων της, όπως αναφέρει στη χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Αναλυτικότερα και όπως τονίζει η εταιρεία «η εταιρεία Diversa ανακοινώνει ότι Πέμπτη 07/01/2021 και ώρα 11.00π.μ., συνήλθε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας. 

Η εισηγμένη επισημαίνει ότι θα δημοσιευθεί εκ νέου πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.7.2019 ως 30.6.2020 β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών και οικονομικών καταστάσεων της χρήσης γ) της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως (1.7.2019 - 30.6.2020) 

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2020-2021 και καθορισμός της αμοιβής του. 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Ορισμός από την Γ.Σ. Επιτροπής Ελέγχου κατ΄ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

6. Ακύρωση της απόφασης για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ, που είχε ληφθεί στη ΓΣ της 20/3/2020 

7. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,06 ευρώ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 950.400 ευρώ, προς εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών. 

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού κατ΄ελάχιστον 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. 

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις» 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 10,56 εκατ. αποφάσισε η Diversa

Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αλλάζει η επωνυμία της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»