ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Πτώση 35% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Οι όποιες συνέπειες, από την χρονική επιμήκυνση που εμφανίζει η πανδημία στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης και της επόμενης, θα κινηθούν στα επίπεδα αυτών του εννεαμήνου.

Μειωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη προ φόρων εμφάνισε ο όμιλος της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου για το εννεάμηνο του 2020, ενώ η διοίκηση του ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ωστόσο, εκτιμά ότι οι όποιες συνέπειες, από την χρονική επιμήκυνση που εμφανίζει η πανδημία του Covid-19 στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης και της επόμενης, θα κινηθούν στα επίπεδα αυτών του πρώτου εννεαμήνου της χρήσης 2020.

Η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός της μητρικής εταιρείας καθιστούν βέβαιη τη βιωσιμότητά της και επιτρέπουν την αισιόδοξη εκτίμηση ότι κατά το χρόνο που θα αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, η επιχείρηση θα επανέλθει στη δυναμική της πορεία, τονίζει η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου. 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.538.612 ευρώ, έναντι 10.117.634 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 35,37% και ο εταιρικός σε 4.249.411 ευρώ, έναντι 6.428.668 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 33,90%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 234.889 ευρώ, έναντι 981.067 ευρώ, μειωμένα κατά 746.178 ευρώ ήτοι 76,05% και για την Εταιρεία σε 273.355 ευρώ, έναντι 80.288 ευρώ, αυξημένα κατά 193.067 ευρώ ήτοι 240,46%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 287.821 ευρώ, έναντι 1.060.521 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 72,86% . Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 45.961 ευρώ έναντι κερδών 101.688 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης , παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 145,20%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 534.081 ευρώ, έναντι 1.226.529 ευρώ, μειωμένα κατά 692.448 ευρώ ήτοι 56,45% και σε εταιρικό επίπεδο σε 75.287 ευρώ, έναντι 219.973 ευρώ, μειωμένα κατά 144.686 ευρώ ήτοι 65,77%.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, στις 20 Ιουλίου 2020 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 51% θυγατρικής ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε., ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους ευρώ 321.790 προς τη μητρική εταιρεία.

Ο καθαρός δανεισμός για τον όμιλο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είναι μηδενικός (τα ταμιακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό) ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε ευρώ 1.474.833. Ο καθαρός δανεισμός για την εταιρεία τόσο την 30η Σεπτεμβρίου 2020 όσο και την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι επίσης μηδενικός.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Να μην διανείμει μέρισμα για το 2020 αποφάσισε η Βαρβαρέσσος

Οι μέτοχοι της Βαρβαρέσσος, εκτός από την μη διανομή μερίσματος για το 2020 αποφάσισαν και για την λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα της εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Ξεκινά το επενδυτικό πλάνο ύψους 5,7 εκατ.

Μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση, η εταιρεία αναμένεται να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της με την παραγωγή νημάτων compact, ενώ παράλληλα θα εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Επίλεκτος»

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ευριπίδης Δοντάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Γρηγόριος Μπιτσικώκος. Η εκλογή του ΔΣ, έγινε στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.