ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Προ φόρων ζημίες 3,8 εκατ. για την Τεχνική Ολυμπιακή στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε 47,2% στο εξεταζόμενο διάστημα για να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 285.000 ευρώ.

Ζημιογόνο ήταν το εννεάμηνο του 2020 για την Τεχνική Ολυμπιακή, με τη διοίκησή της να τονίζει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας, μετά την πώληση των τουριστικών μονάδων δεν είναι και τόσο σημαντικές. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020 του Ομίλου, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID 19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της. Ειδικότερα:

Ο κύκλος εργασιών, τα μικτά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT), τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα αποτελέσματα προ φόρων της εννεάμηνης περιόδου 1/1 – 30/09/2020, και τα αντίστοιχα μεγέθη της συγκριτικής περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, καθώς και η μεταβολή τους για το γ΄ τρίμηνο του 2020 και 2019 αντίστοιχα για τον Όμιλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Texniki Olympiaki

Δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2020. Εντός του τελευταίου τριμήνου ο Όμιλος δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο και ως εκ τούτου ο δανεισμός είναι μηδενικός.

Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί, σε σχέση με την εξελισσόμενη πανδημία του COVID-19, μια σειρά ενεργειών, οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε όλους τους τομείς λειτουργίας, όπως ενδεικτικά: υγεία και ασφάλεια, διαχείριση προσωπικού, ρευστότητα, προς αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυνητικών κινδύνων. Μετά την πώληση της τουριστικής δραστηριότητας, οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι, επί του παρόντος, περιορισμένες και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν είναι σημαντικές.

Ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος στην συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στο Real Estate – Investment and / or Development. Ο Όμιλος  στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με τη τρέχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόρτο Καρράς: Άκαρπες οι συζητήσεις για το πόρισμα του συμβούλου

Οι δύο εταιρείες προχώρησαν σε σε διορισμό δεύτερου ανεξάρτητου συμβούλου. Σημειώνεται ότι εάν δεν καταστεί εφικτό να εκδοθεί κοινό τελικό πόρισμα, τότε τα μέρη θα διορίσουν από κοινού τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 5 Απριλίου το πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος γνωστοποίησε στην Τεχνική Ολυμπιακή ότι αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά του στις 5 Απριλίου, ενώ η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώσει το κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.