ΓΔ: 898.63 -0.74% Τζίρος: 98.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Τεχνική Ολυμπιακή: Επέκταση δραστηριοτήτων και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου και του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Την έγκριση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της ίδρυσης ή απόκτησης εταιρειών, καθώς και στην έγκριση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισαν ομόφωνα οι μέτοχοι της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Ειδικότερα στην εταιρική ανακοίνωση σημειώνεται:

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 26η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.627.339 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,89% επί συνόλου 40.693.350 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο

10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 2ο: Έγκριση ίδρυσης/απόκτησης εταιρειών προς υλοποίηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου κατά τα οριζόμενα στο θέμα 1, συμπεριλαμβανόμενης της ίδρυσης εταιρειών με πλειοψηφική συμμετοχή προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του ΔΣ και ιδίως αυτών που αφορούν στην (άμεση ή έμμεση) συμμετοχή της Τ.Ο. SHIPPING LTD στην ίδρυση εταιρειών προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 4ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν. 4548/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 5 Απριλίου το πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος γνωστοποίησε στην Τεχνική Ολυμπιακή ότι αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά του στις 5 Απριλίου, ενώ η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώσει το κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόρισμα στις 5 Μαρτίου για το τίμημα πώλησης του Πόρτο Καρράς

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Τεχνική Ολυμπιακή από τον ανεξάρτητο σύμβουλο το τίμημα της συναλλαγής με τον όμιλο Σαββίδη μειώνεται κατά 62,7 εκατ. ευρώ ενώ η διαδικασία του ελέγχου συνεχίζεται.