ΓΔ: 899.42 0.53% Τζίρος: 88.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στην αγορά 318.364 ιδίων μετοχών προχώρησε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης

Η μέση τιμή κτήσης, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, ήταν στα 2,4373 ευρώ και οι μετοχές που αποκτήθηκαν αντιστοιχούν στο 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δημοσιοποίησε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. Οι συνολικές αγορές έφθασαν στις 318.364 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς τα 2,473 ευρώ και αυτές αντιστοιχούν στο 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «η Πλαστικά Θράκη γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας , μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών , και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο 4.373.713 κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 10% του συνόλου των τότε υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, σε εύρος τιμών αγοράς μεταξύ ένα Ευρώ και 50 λεπτά (1,50 €) και τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μετοχή.

Κατά την διάρκεια ισχύος του παραπάνω Προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 318.364 ιδίων κοινών μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 2,4373 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ο Ι. Σιδέρης αναλαμβάνει διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο κ. Ιωάννης Σιδέρης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics.