ΓΔ: 891.69 0.78% Τζίρος: 69.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
prinos
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις στον Πρίνο. Πηγή: Energean

Με κρατική υποστήριξη θα σωθεί η παραγωγή πετρελαίου στον Πρίνο

Ενέκρινε η Κομισιόν σχέδιο για συνολική ενίσχυση της Energean με ποσό 100 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, ώστε να διατηρηθεί η παραγωγή πετρελαίου στο μοναδικό ενεργό κοίτασμα της χώρας.

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο ελληνικά μέτρα για στήριξη της Energean Oil and Gas για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του κοιτάσματος στον Πρίνο. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις μπορούν να κινητοποιήσουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας. 

Η Κομισιόν σημειώνει ότι τα μέτρα είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Η στήριξη θα χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και τα μέτρα θα έχουν μέγιστη διάρκεια 8 ετών (σύμφωνα με τη διάταξη του προσωρινού πλαισίου που επιτρέπει την προσαρμογή της κανονικής διάρκειας των 6 μηνών εάν υπάρχει κατάλληλη αποζημίωση).

Η παραπάνω στήριξη θα γίνει με τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος.

Από πλευρά της εταιρείας η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα από τον Πρίνο έχει επιφέρει ζημιές της τάξης των 120 εκατ. ευρώ στον όμιλο στη διετία 2019-2020. Πλέον, προτεραιότητα και μονόδρομος για την επιτυχή αξιοποίηση της ενίσχυσης για την εταιρεία αποτελεί η ολοκλήρωση της επένδυσης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον, η συνολική διοικητική και λειτουργική αναδιοργάνωση του Πρίνου με στόχο τον εξορθολογισμό στα κόστη καθώς και μια σειρά από νέα projects, όπως η Διακράτηση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι ο Πρίνος να καταστεί όχι μόνο λιγότερο εξαρτώμενος από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αλλά και πιο «πράσινος», σε συνέχεια και  της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την ΔΕΗ και η οποία διασφαλίζει την προμήθεια των εγκαταστάσεων με ηλεκτρική ενέργεια 100% παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι η Energean τον περασμένο Ιούλιο κατέθεσε στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος μία σειρά από 8 προτάσεις, σημαντικότερη των οποίων είναι ότι το project έχει επενδυτικές ανάγκες 75 εκατ. για τη διετία 2020 - 2021.  

Σε ανακοίνωσή της το περασμένο καλοκαίρι, η Energean υπογράμμιζε ότι «στα σχεδόν 13 χρόνια διαχείρισης του Πρίνου, έχει επενδύσει περίπου 460 εκατ. ευρώ πετυχαίνοντας να αυξήσει θεαματικά τα αποθέματα υδρογονανθράκων και να ενισχύσει την απασχόληση, ενώ ο Πρίνος, παρά τη χαμηλή παραγωγή, έχει εισφέρει στην εθνική οικονομία και στην τοπική οικονομία της Καβάλας περίπου 500 εκατ. ευρώ, διατηρώντας μία άριστη επίδοση στον τομέα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Μόνο στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Μαϊου η Energean έχει καταβάλλει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για να μην κλείσουν και να λειτουργούν με ασφάλεια οι θαλάσσιες εξέδρες και το χερσαίο εργοστάσιο «Σίγμα» και να μην χάσουν την δουλειά τους οι 270 εργαζόμενοι στον Πρίνο με προφανείς συνέπειες για την Καβάλα, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και την εθνική οικονομία γενικότερα».

Και το κόστος στην τοπική κοινωνία και την απασχόληση από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του κοιτάσματος είναι που μέχρι στιγμής «κρατάει» την εταιρεία στην περιοχή. Σε περίπτωση αποχώρησης, η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις τρεις γεωτρήσεις που έγιναν επί των ημερών της, αλλά το μεγαλύτερο κόστος αποκατάστασης θα επιβάρυνε το Δημόσιο.

Το βασικό πρόβλημα με το Πρίνο είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό κοίτασμα πετρελαίου, η εκμετάλλευση του οποίου υπέστη πλήγμα από την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της κρίση του κορονοϊού, ενώ δύσκολα βρίσκονται οι επενδύσεις που είναι αναγκαίες για να το κρατήσουν ζωντανό, καθώς δεν είναι οικονομικά αποδοτικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την ίδια ώρα που το κοίτασμα αυτό «αργοπεθαίνει», η Energean έχει υπογράψει μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες επενδυτικές αποφάσεις σε Αίγυπτο και Ισραήλ που φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως τονίζεται, πρόκειται για επενδύσεις στο φυσικό αέριο για τις οποίες η χρηματοδότηση είναι δεδομένη.

Το σχέδιο διάσωσης του Πρίνου

Στόχος της  Energean με τις προτάσεις που είχε καταθέσει στο ΥΠΕΝ ήταν να βρεθούν αρχικά τα 75 εκατ. ευρώ επενδύσεων που θεωρούσε απαραίτητα για τη διετία 2020 – 2021 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές ανάγκες λειτουργίας και να δρομολογηθεί η επανέναρξη της επένδυσης στο κοίτασμα Έψιλον.

Τα βασικά σημεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχουν ως εξής:

  1. Επενδυτικές ανάγκες της τάξης των 75 εκατ. ευρω για την διετία 2020-2021 
  2. Επανέναρξη του επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον με την επανέναρξη της κατασκευής της νέας εξέδρας Λάμδα και άλλες απαραίτητες επενδύσεις.
  3. Συνέχεια παρεμβάσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις του Πρίνου και του Βόρειου Πρίνου καθώς και διάνοιξη νέας οριζόντιας γεώτρησης για την άντληση του ταμιευτήρα «Λυδία» που βρίσκεται κάτω από τον Βόρειο Πρίνο.
  4. Χρήση της τεχνικής εισπίεσης του παραγόμενου όξινου φυσικού αερίου στην παραγωγή προκειμένου να αυξηθεί η αποληψιμότητα από το σημερινό 40% στα επίπεδα του 60% ως το τέλος της ζωής των κοιτασμάτων καθώς και να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων από την παραγωγική διαδικασία
  5. Επενδύσεις σε μετατροπές που θα επιτρέψουν την επανεισπίεση στο κοίτασμα του παραγόμενου υδρόθειου καθώς και των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας την παραγωγή αλλά και αποτρέποντας την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, στο πλαίσιο της γενικότερης απόφασης της Energean για μηδενικούς συνολικά ρύπους από τις δραστηριότητές της έως το 2050. 
  6. Σειρά αναβαθμίσεων στις θαλάσσιες εξέδρες και τις χερσαίες εγκαταστάσεις που θα καταστήσουν αποδοτικότερη τη λειτουργία τους και θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους
  7. Προώθηση της επένδυσης για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Νότιας Καβάλας με χρήση ως αερίου βάσης των περίπου 100 εκατ. κυβικών μέτρων αερίου που έχουν απομείνει στο κοίτασμα της Καβάλας και με χρήση της υφιστάμενης εξέδρας «Κάππα» .
  8. Διασφάλιση της βιωσιμότητας ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις τιμές πετρελαίου με αποφυγή ανάληψης από το Δημόσιο του κόστους εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων, και με διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας 
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για διάσωση της Aegean με ανταλλάγματα για το Δημόσιο

Με ένεση 120 εκατ. ευρώ από το δημόσιο διασώζεται η Αegean μετά τις απώλειες που υπέστη από την κρίση της πανδημίας, ενώ το σχέδιο που ενέκρινε η Κομισιόν προβλέπει ότι το κράτος θα πάρει 11,5% των μετοχών σε χαμηλή τιμή εντός πενταετίας.