ΓΔ: 905.55 -1.01% Τζίρος: 87.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Η δομή της συμφωνίας της Εθνικής με CVC για την Εθνική Ασφαλιστική

Η αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε 505 εκατ. ευρώ, αλλά η Εθνική θα πάρει άμεσα για το 90,01% των μετοχών το ποσό των 209,5 εκατ. ευρώ. Στις 21 Απριλίου η γενική συνέλευση για την έγκριση του deal.

Σε γενική συνέλευση των μετόχων στις 21 Απριλίου θα συζητηθεί η έγκριση της πώλησης του 90,01% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα. Στην πρόσκληση που απευθύνει στους μετόχους, η Εθνική αποσαφηνίζει τους όρους και το τίμημα της συναλλαγής με το fund CVC.

Ειδικότερα, όσον αφορά το τίμημα, η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι ανέρχεται για το 100% των μετοχών μέχρι το ποσό των 505 εκατ. ευρώ, δηλαδή για το 90,01% σε 454,5 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα θα λάβει, όμως, αρχικά το ποσό των 209,5 εκατ. ευρώ αφού ένα μέρος του τιμήματος, ύψους 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με τη μελλοντική εκπλήρωση στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ενώ ένα άλλο μέρος, ύψους 125 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί πέντε χρόνια αργότερα και υπόκειται σε αναπροσαρμογές. Επίσης, η Εθνική αναλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης του αγοραστή για ζημιές από παλιά προϊόντα του χαρτοφυλακίου ζωής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, το τίμημα περιλαμβάνει:

  • Ένα τίμημα αγοράς άνευ αιρέσεως €385 εκ. υποκείμενο σε αναπροσαρμογές («το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως»), και
  • ένα τίμημα υπό αίρεση (“earn-out”) μέχρι €120 εκ., που τελεί υπό την αίρεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από τη Τράπεζα από το 2022 έως το 2026 (με τα τελευταία €30 εκ. να τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί από τα CVC funds η απόδοση που στοχεύoυν με την επένδυσή τους).
  • Το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως περιλαμβάνει ποσό €125 εκατ. υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, το οποίο θα καταβληθεί πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής («Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς» ή «ΑΤΑ»). Το αρχικό μέρος από το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρεσέως υπόκειται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τους στόχους, που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
  • Εάν η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, όσον αφορά το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earn out), θα γίνει αναλογική καταβολή του ποσού που θα έχει προκύψει μέχρι την ημερομηνία αποεπένδυσης της CVC, αμέσως μετά την αποεπένδυση και τυχόν υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την αποεπένδυση μπορεί να είναι πληρωτέο στο πλαίσιο της Σύμβασης Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων είτε από την Εθνική Ασφαλιστική προς την Τράπεζα με τη μορφή επιπρόσθετων έκτακτων προμηθειών είτε από την Τράπεζα προς την Εθνική Ασφαλιστική.
  • Όσον αφορά το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς, είτε η CVC θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό αμέσως μετά την έξοδό της είτε θα χορηγήσει στην Τράπεζα εγγύηση, που θα εγγυάται την καταβολή του αντίστοιχου ποσού πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου του Αγοραστή.

Αποζημιώσεις για παλιά συμβόλαια

  • Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών περιλαμβάνει επίσης, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, συγκεκριμένες εγγυοδοτικές δηλώσεις, καθώς και αποζημιώσεις. Μία από αυτές τις αποζημιώσεις αφορά ορισμένα μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, για τα οποία υπάρχει περιορισμένη ή καμιά δυνατότητα αύξησης των ασφαλίστρων («Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας»).
  • Η ΕΤΕ δεσμεύεται να αποζημιώσει τον Αγοραστή για επιδείνωση των αποθεματικών, ήτοι για Ευθύνες Βέλτιστης Εκτίμησης από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας είναι περιορισμένο χρονικά (5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής), και ποσοτικά σε ορισμένες ταμειακές ροές προερχόμενες από το Παλαιό Χαρτοφυλάκιο Υγείας, στο βαθμό που υπερβαίνουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, όπως προσδιορίζονται για την πενταετία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
  • Επιπλέον, προβλέπονται, ένας μηχανισμός κατανομής κινδύνου σύμφωνα με τον οποίο ο Αγοραστής συμμετέχει στον ανωτέρω κίνδυνο με ποσοστό 22,5%,καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90% της Εθν. Ασφαλιστικής στο CVC

Στα 505 εκατ. η αποτίμηση του 100% της ασφαλιστικής. Σημαντικό μέρος του τιμήματος, 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κλείδωσε» η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, σήμερα οι ανακοινώσεις

Πηγές της Εθνικής Τράπεζας αναφέρουν ότι μετά τη λήξη της συνεδρίασης στο ΧΑ θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία με το CVC. Δόθηκε έγκριση από το ΤΧΣ, προβληματισμός για το τίμημα.