ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Mls

MLS: Σε 4 έως 6 εβδομάδες θα ανακοινωθούν τα οικονομικά μεγέθη 2020

Η εταιρεία απατώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τα μεγέθη της.

Επιστολή - απάντηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις αιτίες εξαιτίας των οποίων δεν έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το 2020 απέστειλε η εταιρεία MLS, στην οποία υποστηρίζει ότι έχουν υπάρξει ορισμένες σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς.

Παράλληλα τονίζει ότι μία ακόμη αιτία έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία στη συνέλευση των ομολογιούχων και ως εκ τούτου το θέμα αυτό δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 1116/13.05.2021 επιστολή σας

Κύριοι,

α) Η MLS σε συνεργασία με την Euroxx Χρηματιστηριακή προέβη σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΜΛΣ02 και να συζητηθεί η μετάθεση πληρωμής των κουπονιών και να διερευνηθεί συμφωνία μαζί τους. Για αυτό τον σκοπό μίσθωσε την σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες https://axia.athexgroup.gr. Στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαΐου 2021 δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία και η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΜΛΣ02 θα επαναληφθεί στις 26 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 (τις δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1.01.2019 έως 31.12.2019). Στη συνέχεια την απέστειλε στον Ορκωτό Ελεγκτή μαζί με απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων με τις απαιτούμενες τεκμηριώσεις, που ζητήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή, προκειμένου να συνταχθεί η Έκθεση Ελέγχου του για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εταιρία θα προβεί στην δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε απόκλιση από τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρίας σχετικά με την ημερομηνία δημοσιοποίησης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, πέραν του Covid, αφορούν σε μία σειρά από σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και την άσκηση κρίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας, για τα οποία απαιτήθηκε σημαντικός επιπλέον χρόνος.

Στη συνέχεια θα απαιτηθούν 4-6 εβδομάδες για την σύνταξη και τη δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020.

Για την MLS Πληροφορική
Γεώργιος Βακάρος, CEO

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MLS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της MLS για το 2019, ζημιές μετά φόρων 31 εκατ.

Ζημίες προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ύψους 11,9% και μετά φόρων -31,2 εκ. ευρώ παρουσιάζει για τη χρήση του 2019 η εταιρία μετά τον έλεγχο της Deloitte. Ο κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 14,7 εκ. ευρώ.