ΓΔ: 860.03 -1.76% Τζίρος: 47.63 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Πόση ρευστότητα θα απορροφήσει η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Οι εγχώριοι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν το 15% και 9% των μετοχών της τράπεζας και θα πρέπει να καταβάλουν περίπου 200 εκατ. ευρώ για να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους. Στο 65% το ποσοστό των ξένων θεσμικών.

Στα 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται η εγχώρια συμβολή, χωρίς το ΤΧΣ, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, συνολικού ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ανακοινωθεί από την διοίκηση της τράπεζας και θα «τρέξει» μέσα στο Ιούνιο.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της τράπεζας, από τους συνολικά 114.000 μετόχους της Alpha Bank οι 110.000 είναι μικροεπενδυτές κατέχοντας από 1 έως 10.000 μετοχές με συνολικό ποσοστό 3,33%. Περίπου 3.200 μέτοχοι κατέχουν από 10.001 μέχρι 50.000 μετοχές ελέγχοντας το 4,66% της τράπεζας, 687 μέτοχοι κατέχουν από 50.001 μέχρι 150.000 μετοχές ελέγχοντας το 3,71% και 397 διαθέτουν από 150.001 μέχρι 1.000.000 μετοχές ελέγχοντας το 9,68 % της τράπεζας. Τέλος 182 ισχυροί επενδυτές, ξένοι θεσμικοί στην μεγάλη τους πλειοψηφία, ελέγχουν το 67,67% της Alpha Bank.

Όπως αποφάσισε η τράπεζα, οι νέες μετοχές θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή των 0,30 ευρώ και η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσα από tτη διαδικασία του book building. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς. Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ.

 Μετοχική Σύνθεση Alpha Bank

(στοιχεία 30.04.2021)

Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές65%
Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές9%
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα15%
ΤΧΣ11%

Έτσι στην περίπτωση που απορροφήσουν το σύνολο των μετοχών που δικαιούνται οι εγχώριοι ιδιώτες μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που κατέχουν σήμεεα το 15% των μετοχών της τράπεζας, θα πρέπει να καταβάλουν 120 εκατ. ευρώ ενώ στα 72 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί το ποσοστό συμμετοχής των εγχώριων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν το 9% των μετοχών.

Τη μερίδα του λέοντος της αύξησης κεφαλαίου θα κληθούν να καταβάλουν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, που ελέγχουν το 65% της τράπεζας, εισφέροντας κεφάλαια 520 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των ξένων θεσμικών περιλαμβάνεται και ο Τζον Πόλσον με ποσοστό 7%.

Μετοχική Βάση Alpha Bank

Αριθμός ΜετοχώνΜέτοχοι  Πλήθος ΜετοχώνΠοσοστό %
1 - 10.000109.89151,476,0123.33%
10.001 - 50.0003.19772,042,6334.66%
50.001 - 150.00067857,343,4743.71%
150.001 - 1.000.000397149,713,2829.68%
1.000.001 - μετοχές1821,046,231,52967.67%
ΤΧΣ1169,174,16710.94%
 114.3461,545,981,097100.00%

(στοιχεία 30.04.2021) 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η Pantelakis Securities σε ανάλυσή της για την Alpha Bank υπολόγισε ότι η τιμή προς την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) θα διαμορφωθεί σε 0,36 με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 0,80 ευρώ, στο 0,38 αν η τιμή διάθεσης είναι 0,9 ευρώ και 0,41 αν η τιμή διάθεσης καθοριστεί σε 1 ευρώ.

Με τιμές Παρασκευής 21.05, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με δείκτη P/TBV 0,47, η Εθνική Τράπεζα 0,39 και η Τράπεζα Πειραιώς 0,35.

Η συμπεριφορά της μετοχής της τράπεζας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και η μεγάλη ανθεκτικότητά της στο επίπεδο του 1 ευρώ, παρά τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο, δείχνει ότι μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια στηρίζουν το σχέδιο της διοίκησης δημιουργώντας προσδοκίες ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί στο ανώτατο εύρος των εκτιμήσεων.

Αν η τιμή διαμορφωθεί στο 1 ευρώ θα εκδοθούν 800.000.000 νέες μετοχές και ένας υφιστάμενος μέτοχος, κάτοχος 1,000 μετοχών, θα μπορεί να συμμετέχει στην αύξηση με την αγορά 517 νέων μετοχών αξίας 517 ευρώ.  

Τι θα γίνει με το ΤΧΣ

Ερωτηματικό αποτελεί η στάση του ΤΧΣ, που σήμερα διατηρεί το 10,94% των μετοχών της τράπεζας, και αν θα καλύψει το σύνολο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Αν καλύψει το σύνολο της συμμετοχής του θα καταβάλει περί τα 88 εκατ. ευρώ, ωστόσο είναι δεδομένο ότι η διοίκηση της τράπεζας επιθυμεί τη μείωση της συμμετοχής του κράτους.

Σημειώνεται ότι στην αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2015 στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, η Alpha Bank συγκέντρωσε από ιδιώτες επενδυτές 2,7 δισ. ευρώ χωρίς να χρειαστεί καθόλου κρατικά κεφάλαια.

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του ΤΧΣ επιδιώκει να διατηρήσει το σύνολο της συμμετοχής του θεωρώντας ότι μπορεί να αποκομίσει σημαντικές υπεραξίες από την εξυγίανση και ανάκαμψη των εγχώριων τραπεζών ανακτώντας ένα (μικρό) μέρος των μεγάλων κεφαλαίων που έχει εισφέρει για την στήριξη του τραπεζικού συστήματος την προηγούμενη δεκαετία.

Πώς θα γίνει η κατανομή των μετοχών

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα «οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα(στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), μία ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,
  • Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,
  • Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και
  • Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors)».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το «αθόρυβο» ράλι της μετοχής της Eurobank και πως η τράπεζα πήρε «κεφάλι»

Με κέρδη άνω του +40% η μετοχή της τράπεζας εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των μετοχών FTSE 25. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και το μεγάλο στοίχημα της κερδοφορίας και της διανομής μερίσματος.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank και το «παζάρι» για το ποσοστό του ΤΧΣ

Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος προκρίνουν τη μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ στην τράπεζα. Επιμένει η διοίκηση του ΤΧΣ για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων. Σήμερα ξεκινά η ΑΜΚ.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Τα επόμενα βήματα της αύξησης και το «στοίχημα» της τιμής

Τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, ενώ θα προηγηθεί ο καθορισμός εύρους τιμής από τη διοίκηση. Χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν ότι άτυπος στόχος είναι να διαμορφωθεί η τιμή στο 1 ευρώ.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Μαραθώνιος επαφών με ξένους πριν τις ανακοινώσεις για την ΑΜΚ

Δύο στοιχεία τόνισαν στους ξένους επενδυτές τα στελέχη της τράπεζας: η άντληση κεφαλαίων έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν όσες μετοχές αντιστοιχούν στη συμμετοχή τους.