ΓΔ: 1024.75 0.91% Τζίρος: 88.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Πτώση 10% στον κύκλο εργασιών για το α' εξάμηνο εμφάνισε η Ελλάκτωρ

Διευρύνθηκαν στα 47,8 εκατ. ευρώ οι προ φόρων ζημίες, ενώ ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 393 εκατ. ευρώ. Στα 376 εκατ. η ρευστότητα και στα 768 εκατ. ο δανεισμός.

Πτωτικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Ελλάκτωρ κατά το α' εξάμηνο του έτους, εμφανίζοντας μείωση 10% στα 393 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκε και διεύρυνση των προ φόρων ζημιών καθώς αυτές έφθασαν στα 47,8 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. που ήταν στο α' εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου 

Όπως τονίζεται σε αυτήν

 • Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 3,8% στα €200 εκατ. από €193 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο Κύκλος Εργασιών όλων των δραστηριοτήτων εκτός Κατασκευής για το πρώτο εξάμηνο 2021, σημείωσε αύξηση 11,4% στα €208 εκατ.
 • Σταθεροποίηση Λειτουργικής Κερδοφορίας με συγκρίσιμα EBITDA €76 εκατ., ήτοι αύξηση 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020 (€72 εκατ.).
 • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ποσού €26 εκατ. για την αρνητική έκβαση διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, ανήλθαν σε €50 εκατ. έναντι €72 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.
 • Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€4,0 εκατ. έναντι του 1ου 6μηνου ‘20), των Παραχωρήσεων (+€3,7 εκατ. έναντι του 1ου 6μηνου ‘20) και του Περιβάλλοντος (+€3,1 εκατ. έναντι του 1ου 6μηνου ’20 ), ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-€36,7 εκατ. έναντι του 1ου 6μήνου ‘20).
 • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.06.2021 σε €376 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.
 • Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €28 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €768 εκατ. στις 30.06.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Αναλυτικά οι επιδόσεις ανά κλάδο δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 • Στις Παραχωρήσεις, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €98,2 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €91,1 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (+7,7%) και το EBITDA διαμορφώθηκε σε €56,7 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021, έναντι €53 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (+7%).
 • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €51,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €45,1 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (+14,4%) και το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 11% και διαμορφώθηκε σε €40,7 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €36,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
 • Στο Περιβάλλον, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €47,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (+17%) και το EBITDA διαμορφώθηκε σε €9,9 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (+45%).
 • Στην Κατασκευή, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €189,4 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €256,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (-26%) και το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €54 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι ζημίας €17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημία €27,9 εκατ., έναντι ζημίας €17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020.
 • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €2,6 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2021 έναντι €3,1 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020 (-15%) και το EBITDA παρουσίασε μείωση 24% και διαμορφώθηκε σε €1,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, έναντι €1,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown. 

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Ευθ. Μπουλούτας: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, εκτός Κατασκευής, παρουσίασαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δηλώνει ο CEO.

Στον αντίποδα, στον κλάδο Κατασκευής, αν και ο κύκλος εργασιών του 2ου τριμήνου κινήθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 1ο τρίμηνο, παρατηρήθηκε κάμψη στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €75,9 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Νέα έργα ύψους €197 εκατ. υπεγράφησαν στον κλάδο Κατασκευής στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, ενώ μετά τις 30.06.21, εταιρίες του Κλάδου Κατασκευής έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες σε έργα συνολικής αξίας €98 εκατ.

Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο δραστικός περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ., θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων».

Βασικά οικονομικά μεγέθη α' εξαμήνου 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο 6μηνο 2021 σε €393 εκατ. έναντι €438 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, μειωμένα  κατά 10%, (ή κατά €45 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά €7 εκατ. (από €91 εκατ. σε €98 εκατ.) καθώς και οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν επίσης αύξηση εσόδων κατά €7 εκατ. (από €45 εκατ. σε €52 εκατ.) και €8 εκατ. (από €47 εκατ. σε €55 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 6μηνο 2020. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €67 εκατ. (από €257 εκατ. σε €189 εκατ.). 

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €24 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €32,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, μειωμένα κατά 25% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 10 τριμήνων. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα (€1,9 εκατ.) με το 1ο 6μηνο 2020. Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες  διαμορφώθηκαν το 1ο 6μηνο 2021 σε €3,7 εκατ. και -€2,8 εκατ. αντίστοιχα έναντι €5,3 εκατ. και -€5,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020.

Το Συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε €75,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, σε σύγκριση με €72,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, σημειώνοντας αύξηση 5%. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,3% σε σχέση με 16,5% κατά την ίδια περίοδο του 2020. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €49,7 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, σε σύγκριση με €72,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 31%, δηλ. €22,6 εκατ. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 12,6% το 1ο 6μηνο 2021 έναντι περιθωρίου 16,5% το 1ο 6μηνο 2020. 

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €53,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €52,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020. Το EBIT διαμορφώθηκε σε -€3,7 εκατ. το 1ο  6μηνο 2021 σε σύγκριση με €19,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020. 

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €47,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι ζημιών €21,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €60,5 εκατ. έναντι ζημιών €37,5 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020. Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.06.2021 σε €2,81 δισ. έναντι €2,82 δισ. στις 31.12.2020. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 30.06.2021 σε €376 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ.), ανήλθε στις 30.06.2021 σε €1.115 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις  31.12.2020. 

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €28 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €768 εκατ. στις  30.06.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020. 

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €183 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 6μήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €47 εκατ. έναντι ζημιάς €34,5 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020.

Πορεία ανά τομέα δραστηριότητας

 • Παραχωρήσεις: Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €98,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, αυξημένα κατά 7,7% έναντι εσόδων €91,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020. Η αύξηση των εσόδων στο 1ο 6μηνο 2021 οφείλεται στην σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός +4%) μετά την άμβλυνση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε €56,7 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €53 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7%. Το 1ο 6μηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €6,9 εκατ. έναντι κερδών €4,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+57%). 
 • ΑΠΕ: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 6μηνο 2021 ανήλθε σε €51,6 εκατ. έναντι €45,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 6μηνο 2021 ανήλθε σε €40,7 εκατ. έναντι €36,6 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 11% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Το 1ο 6μηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €22,4 εκατ. έναντι €20,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+11,3%). 493 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 30.06.2021. Επιπλέον, σε στάδιο επικαιροποίησης κατασκευαστικών αδειών βρίσκονται σήμερα ακόμη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 (έναρξη 2022). Τέλος, 1.095 ΜW έργων ΑΠΕ βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.
 • Περιβάλλον: Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, αυξημένα από τα €47,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 κατά 17%. Το EBITDA ανήλθε σε €9,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €6,8 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+45%). Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €7,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €3,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+83%).
 • Κατασκευή: Το 1ο 6μηνο 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €189,4 εκατ., μειωμένα κατά 26% (ή €67 εκατ.) έναντι εσόδων €256,6 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€27,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι -€17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€54 εκατ., έναντι ζημίας €17,3 εκατ. κατά το 1ο 6μηνο 2020. Το 1ο 6μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €65,6 εκατ. έναντι ζημιών €28,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2021 σε €1,7 δισ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.
 • Διαχείριση ακινήτων: Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €2,6 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, έναντι €3,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, μειωμένα κατά 15%, λόγω επίπτωσης του COVID-19. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €1,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (-24%). Οι ζημιές προ φόρων ήταν €0,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι ζημιών €0,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με Wade Adams - Κούτρα αρχίζει η Ελλάκτωρ

Η συμφωνία, που αν οριστικοποιηθεί θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στον κλάδο αφού την Άκτωρ την αναλαμβάνουν στρατηγικοί επενδυτές με εμπειρία στον χώρο και οικονομικά ισχυροί. 
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου

Με τη συναλλαγή αυτή υλοποιήθηκε η ολοσχερής αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου 670 εκατ. ευρώ (εκδόσεως 2019), δύο έτη νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επαφές Ελλάκτωρ με AVAX για εξαγορά ποσοστών στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Οι δυο εταιρείες βρίσκονται σε συζητήσεις για την αγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.. Η επί της αρχής αυτής συμφωνία εξαρτάται από όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν την καθιστούν οριστική αναφέρει η Avax.