ΓΔ: 951.65 0.74% Τζίρος: 38.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: BSB

B&F: Εξαγορά της Σπυρακοπούλου Α.Ε. έναντι τιμήματος 835 χιλ. ευρώ

Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ» ανέρχεται σήμερα σε 3.315.960 ευρώ, διαιρούμενο σε 55.266 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης 60 ευρώ.

Στην αγορά 55.266 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ προέβη η B&F και συγκεκριμένα του 100% των μετοχών της εταιρείας. Το τίμημα για την αγορά ανήλθε σε 835.643,74 ευρώ. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5 Οκτωβρίου 2021 προέβη στην αγορά πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (55.266) κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€60,00) εκάστη, ήτοι του συνόλου (100%) των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» και με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 83028010000 που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ 998160852 της
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ» ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ (€ 3.315.960,00), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (55.266) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης εξήντα ευρώ (€60,00). Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως άνω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€835.643,74). 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

B&F Ενδυμάτων: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,2928 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 03/12/2021. Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί από 15/12/2021 έως και 15/02/2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο εννεάμηνο για την B&F Ενδυμάτων

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τις πωλήσεις στο εννεάμηνο να διαμορφώνονται στα 55,49 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 25,7% έναντι του 2020. Προβληματισμός για την άνοδο του ενεργειακού κόστους.