ΓΔ: 915.45 -2.87% Τζίρος: 74.11 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:42:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Από 8 έως 10 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στις 8/12 ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. με ρήτρα αειφορίας και διάρκεια 7 ετών. Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.

Στη δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. με ρήτρα αειφορίας προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 02.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 02.12.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 01.12.2021, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

1 Δεκεμβρίου 2021 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

2 Δεκεμβρίου 2021 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

7 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

8 Δεκεμβρίου 2021 Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. )

10 Δεκεμβρίου 2021 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 16:00)

10 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

14 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

14 Δεκεμβρίου 2021 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

15 Δεκεμβρίου 2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 30 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Παρευξείνια Τράπεζα

Όπως δήλωσε ο κ. Ντίμτρι Πάνκιν, πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας».