ΓΔ: 879.23 0.27% Τζίρος: 48.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση κερδών 12,3% και προμέρισμα

Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,14 ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν έχει χρέος. Θα διανεμηθεί προμέρισμα 0,088 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,14 ευρώ. Τα λειτουργικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονται στα 32,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018.

Τα λειτουργικά έξοδα για την ίδια περίοδο έφτασαν στις 226 χιλιάδες ευρώ και αφορούν κυρίως σε δαπάνες που συνδέονται με έξοδα προβολής και επικοινωνίας και με αμοιβές προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, η ΑΔΜΗΕ κατέγραψε χρηματοοικονομικά έσοδα στις 277 χιλιάδες ευρώ που αντιστάθμισαν σημαντικά τα Λειτουργικά Έξοδα της εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα 9,4 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν τοποθετηθεί σε ειδικό λογαριασμό ανταγωνιστικής κυμαινόμενης απόδοσης της Τράπεζα της Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δεν έχει χρέος. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης, το εννεάμηνο του 2019, ανήλθαν σε 137,0 εκατ. ευρώ έναντι 115,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

 •  Καθαρά κέρδη 32,8 εκατ. ευρώ (+12,3%)
 • Καταβολή μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή

Όμιλος ΑΔΜΗΕ Εννεάμηνο:

 •  Έσοδα 192,3 εκατ. Ευρώ (+7,3%)
 •  Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 139,7 εκατ. ευρώ
 •  Καθαρά κέρδη 64,3 εκατ. ευρώ (+7,2%)
 • Καθαρός Δανεισμός 88,8 εκ ευρώ
 • Δρομολόγηση σημαντικών επενδύσεων: 
 1. Ανάδειξη αναδόχων για τα καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.
 2.  Έναρξη εργασιών κατασκευής στη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου.
 3. Υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό για τη Διασύνδεση των Σποράδων.
 4. Επέκταση του Συστήματος 400kV στην Πελοπόννησο με πόντιση υποβρύχιου καλωδίου στο τμήμα Ρίο-Αντίρριο

Προοπτικές

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του πρώτου εννεαμήνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο εσόδων. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2019, σε συνδυασμό με την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής από τη θυγατρική «Αριάδνη Interconnection», επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί. Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα κρίσιμα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης τα οποία περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ):

- Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (προϋπολογισμού 995 εκατ. ευρώ). Ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στα δύο τμήματα του έργου (καλωδιακές διασυνδέσεις και σταθμοί μετατροπής) με προοπτική υπογραφής των σχετικών συμβάσεων το πρώτο τρίμηνο του 2020.

- Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ). Συμβασιοποίηση των έργων κατασκευής του Συστήματος Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος (STATCOM) και της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150kV Μολάοι

-Τερματικό Αντιστάθμισης ΝΑ Πελοποννήσου. Έναρξη των εργασιών κατασκευής σε Πελοπόννησο και Κρήτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης της Διασύνδεσης εντός του 2020.

- Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο. Ολοκληρώθηκε η υποθαλάσσια διασύνδεση στο τμήμα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο του «Δυτικού Διαδρόμου» (προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ) που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης –μέσω Πάτρας- με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου. - Αναβάθμιση του Βόρειου Διαδρόμου Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ολοκληρώθηκε η πόντιση υποβρύχιων καλωδίων 150 kV στα τμήματα Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου και η ηλέκτριση των Γραμμών προγραμματίζεται εντός Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Η Β΄ Φάση των Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή νέου Υποσταθμού GIS στη Νάξο και την υποθαλάσσια διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο στις αρχές του 2020.

- Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ): Υποβολή και τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την καλωδιακή διασύνδεση 150 kV στο τμήμα Μαντούδι Ευβοίας-Σκιάθος και την κατασκευή νέου υποσταθμού 150/20kV στη Σκιάθο. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος, είναι η ωρίμανση των διαγωνισμών για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με προοπτική υπογραφής των σχετικών συμβάσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για ένα κρίσιμο εθνικό έργο υψηλής προτεραιότητας, το οποίο σε συνδυασμό τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα έως το 2023.

Επιπλέον, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενέταξε στο προκαταρκτικό Δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) για την περίοδο 2020-2029 τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Το προσοχές διάστημα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα υποβάλλει προς έγκριση το προκαταρκτικό Δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) για την περίοδο 2021-2030, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο για την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών Βορειανατολικού Αιγαίου και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του έργου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

fiber-internet-diktyo-tilepikoinwnies
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα διαδρομή οπτικών ινών φέρνει η συνεργασία Grid Telecom και Islalink

Η συνεργασία της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ με την ισπανική εταιρεία σηματοδοτεί την επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών ενισχύοντας σημαντικά την διασυνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ. Μανουσάκης: Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί σημαντικές υπερβάσεις

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης και υπό αυτήν την έννοια «ο Διαχειριστής πρέπει να είναι ο enabler αυτής της προσπάθειας».
Aurora
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ηράκλειο- Αττική

Οι ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί θα μηδενιστούν και τα οικονομικά οφέλη θα ξεπεράσουν τα 550 εκατ. τη χρονιά της πλήρους λειτουργίας της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.
Manousakis - ADMIE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μανουσάκης: Επενδύουμε σε ισχυρά δίκτυα για ασφαλή ενεργειακή μετάβαση

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι την τελευταία 4ετία, ο Διαχειριστής χτίζει ισχυρά ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους καταναλωτές.