ΓΔ: 903.72 -0.49% Τζίρος: 50.52 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:42:33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Audiovisual

Audiovisual: «Ναι» από τη ΓΣ στη συγχώνευση δύο θυγατρικών

Ενέκριναν οι μέτοχοι της Audiovisual την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών "Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία" και "Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης".

Οι μέτοχοι της Audiovisual αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση, να εγκρίνουν την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών "Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία" και "Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης".

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 5η Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Πάρνωνος, αριθμός 3 (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 92.698.888 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90,13% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(1) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», οι οποίες συνιστούν 100% θυγατρικές της Εταιρείας, από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 4172/2013, ως ισχύουν, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 30.06.2019 καθώς επίσης και το από 15.10.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

(2) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(3) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι δεν έλαβαν απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(4) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι δεν έλαβαν απόφαση σχετικά με την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.ave.gr ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ