ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
cenergy-ellinika kalwdia-hellenic cables-energeia
Φώτο: Cenergy Holdings

Cenergy: Στα 300 εκατ. ευρώ ο τζίρος του α΄τριμήνου με αύξηση 31%

Περίπου στο 1 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, με τις προοπτικές να είναι θετικές καθώς ο κλάδος καλωδίων επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση.

Ισχυρές επιδόσεις με το ξεκίνημα του έτους καταγράφει η Cenergy στο α' τρίμηνο του 2022 που είδε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της να καταγράφουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές επιδόσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα α' τριμήνου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (α' τρίμηνο 2021: 228 εκατ. ευρώ). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παραμένει σταθερό στο 1 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2022 με σημαντικές αναθέσεις έργων σε σωλήνες χάλυβα ανά τον κόσμο. 

Βελτιωμένη είναι η λειτουργική κερδοφορία και σταθερά περιθώρια κέρδους: Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ, κατά 25% αυξημένο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στον τομέα των καλωδίων. Το EBITDA έφτασε τα 25,8 εκατ. ευρώ, 39% πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (α΄ τρίμηνο 2021: 18,6 εκατ. ευρώ) επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της Cenergy Holdings σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και δύσκολο περιβάλλον. Στα 12,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2021.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε: «Τα μεγέθη των πρώτων μηνών του 2022 ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς στον κλάδο των καλωδίων είδαμε αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ενώ οι πρόσφατες αναθέσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προοιωνίζονται ένα θετικό έτος. Η Cenergy Holdings εκμεταλλεύεται τις τάσεις παγκόσμιας κλίμακας (megatrends) για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά, την παγκόσμια ‘πράσινη μετάβαση’. Η αύξηση των εσόδων και όλων των μεγεθών κερδοφορίας μας στις αρχές του 2022 αποδεικνύουν τις δυνατότητες αυτές.»

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές μετάλλων και την έγκαιρη και επιμελή εκτέλεση καλωδιακών έργων από τις ανεκτέλεστες παραγγελίες οδήγησε τις πωλήσεις στα 300 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, η ζήτηση ανέκαμψε θέτοντας τις βάσεις για ένα σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών το οποίο, με τη σειρά του, αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας για το υπόλοιπο του έτους.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ (+25% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021), καθώς και οι δύο κλάδοι προστάτευσαν τα περιθώρια κέρδους τους καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος όπου αυτό ήταν δυνατόν.

Ταυτόχρονα, οι ισχυρές τιμές των μετάλλων ώθησαν περαιτέρω το EBITDA, με αποτέλεσμα να είναι αυξημένο κατά 7,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η επιτυχής εκτέλεση μεγάλων έργων στην ενέργεια συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας αυτής της κερδοφορίας, καθώς προσφέρει μια σταθερή βάση σε ένα δύσκολο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο πληθωρισμός σε όλες τις βασικές πρώτες ύλες και η αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα οδήγησαν υψηλότερα το κεφάλαιο κίνησης και, κατά συνέπεια, τον καθαρό δανεισμό. Από την άλλη μεριά, τα χαμηλότερα επιτόκια ώθησαν το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 και συγκεκριμένα στα 6,8 εκατ. ευρώ (-0,5 εκατ. ευρώ ή -7%).

Η ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα παράγουν κέρδη προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 4,9 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2021. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2021, αντιπροσωπεύοντας το 3,2% των πωλήσεων (έναντι 2,0% το α' τρίμηνο του 2021).

Οι αναθέσεις έργων ενισχύουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών

Οι εταιρείες της Cenergy συνέχισαν τις επιτυχίες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διατηρώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σχεδόν αμετάβλητο από το επίπεδο της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (περίπου στο 1 δισ. ευρώ). Οι πρόσφατες αναθέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνουν:

  • την προμήθεια 201 χλμ. σωλήνων χάλυβα για αγωγό μεταφοράς αφαλατωμένου νερού στη Χιλή,
  • 360 χλμ. inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο,
  • την προμήθεια σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση του νέου κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα και
  • νέες νησιωτικές καλωδιακές διασυνδέσεις για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Προοπτικές

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, ο κλάδος καλωδίων επωφελείται τόσο από την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα, όσο και από τις ήδη εξασφαλισμένες παραγγελίες για καλωδιακά έργα. Ταυτόχρονα, η αποδεδειγμένη δυναμική στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τους κύριους μοχλούς επίτευξης κερδοφορίας για τον κλάδο. Ο κλάδος αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 αποτελώντας τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας ολόκληρου του ομίλου.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα προσβλέπει επίσης σε μια θετική χρονιά, καθώς το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες εγγυάται υψηλή χρησιμοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ τα περιθώρια κέρδους για το υπόλοιπο του έτους αναμένονται ικανοποιητικά. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει την προσπάθειά της για επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως είναι οι σωλήνες μεταφοράς καθαρού υδρογόνου, οι λύσεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), υποδομές για υπεράκτια αιολικά πάρκα, κ.λπ.

Συνολικά, η Cenergy Holdings μπορεί να διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια του 2022. Ακολουθούμε με συνέπεια και σαφήνεια τη στρατηγική που επικεντρώνεται στην αύξηση της αξίας και όχι των όγκων, αναπτύσσοντας για τους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις προστιθέμενης αξίας στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης. Η σταθερή δομή των εταιρειών μας και η σταθερή επιδίωξή μας για αριστεία στον τεχνολογικό τομέα παρέχουν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την πιθανή συνεργασία με την Ørsted για την κατασκευή ενός εργοστασίου υποθαλάσσιων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Η εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε εξέλιξη στη συνεργασία.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνικό, Lamda Development
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινάει στις 6 Ιουλίου η προσφορά για το πράσινο ομόλογο της Lamda

Η διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα , ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 13 Ιουλίου.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Τοποθέτηση τριών νέων στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου και Γεώργιος Πουρσανίδης εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ έπειτα από αίτημα του νέου μετόχου της εταιρείας Motor Oil.
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ομολογιούχοι ενέκριναν την αλλαγή όρων των δανείων

Η επαναληπτική Συνέλευση παρείχε τη συναίνεση των ομολογιούχων για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται.
intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 1,1 δισ. ευρώ το σύνολο των ανεκτέλεστων έργων για την Intrakat

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Πέτρος Σουρέτης ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εισέλθει και δυναμικά στην αγορά των ΑΠΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καταβάλει την 1η Ιουλίου τους τόκους του εταιρικού ομολόγου

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 13,9027 ευρώ ανά ομολογία  το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ.