ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

CNL Capital: Από 31 Μαΐου η καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Την καταβολή καθαρού μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για το 2021 ανακοίνωσε σήμερα η CNL Capital, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό καθαρό μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή συνολικού ποσού 112.546,05 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η CNL Capital ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την 20η Μαΐου 2022, το καθαρό μέρισμα της χρήσης 2021 ορίστηκε σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό καθαρό μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 112.546,05 ευρώ, (εξαιρουμένων των 34.193 ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, 2 Δεκεμβρίου 2021), το υπόλοιπο καθαρό μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, ανέρχεται στο συνολικό ποσό 111,760.50 ευρώ (εξαιρουμένων των 39.430 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία κατά την 20η Μαΐου 2022).

Το ποσό του καθαρού μερίσματος, 0,15 ευρώ ανά μετοχή, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Ν. 2367/1995. 

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος, ορίσθηκε η Τρίτη, 24 Μαΐου 2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία", κατά την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, (record date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." , ως εξής: 

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. 
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2027).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2), θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Μερισματική απόδοση 10% μετά τη διανομή 1,5 ευρώ στους μετόχους

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση. Η διοικήση του ΟΠΑΠ ανέφερε πως οι οικονομικές επιδόσεις του 2021 αναδεικνύουν τις υψηλές αντοχές και τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 2 εκ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της CNL CAPITAL, μέσα από την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής , σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και το καταστατικό της.