ΓΔ: 912.33 0.05% Τζίρος: 280.85 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Attica Bank: Παρέμειναν στο Δημόσιο 269.212.032 warrants

Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, οι υφιστάμενοι μέτοχοι απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων.

H Attica Bank εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας

H Attica Bank σε συνέχεια των από 19-07-2022, 29-07-2022, 10-08-2022 και 16-08-2022 ανακοινώσεών της, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η Τράπεζα εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία το δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.

Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.

Οι 2.236.914 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων.

Οι τίτλοι στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων προετοιμάζεται ήδη και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι 0,08406 ευρώ ανά τίτλο και θα διαρκέσει για έξι ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Ελένη Βρεττού, Τράπεζα Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία των μετόχων της Attica Bank, στα 490 εκατ. οι κεφαλαιακές ανάγκες

Πλήρης υποστήριξη ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο σχέδιο εξυγίανσης. Τι δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού. Στόχος η επιστροφή σε κερδοφορία σε ορίζοντας 3ετίας.
Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε. Βρεττού: Μονόδρομος η υιοθέτηση των αρχών του ESG στην Attica Bank

Συμμετέχοντας στο πάνελ «Financial Tools for Business» η CEO της τράπεζας σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπήςόπου κυοφορούνται εξελίξεις, ενώ παράλληλα εκπονούμε το νέο επιχειρησιακό μας πλάνο 5ετιας».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση του νομοκανονιστικού πλαισίου

Η τράπεζα τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι ««οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες της τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης».