Φώτο: Shutterstock

Απορριπτική εισήγηση για καταγγελία κατά της Coca Cola στην Επ. Ανταγωνισμού

Για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά κατηγορείται η Coca Cola 3E από την εταιρεία ΑΓΝΗ, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάζει την καταγγελία.

Την καταγγελία της εταιρείας ΑΓΝΗ κατά της Coca Cola 3Ε θα εξετάσει κατά την συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 30 Ιανουαρίου 2020.

Ο ισχυρός εμφιαλωτής βρίσκεται στο στόχαστρο για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά.

Η εισήγηση της Επιτροπής πάντως προτείνει να αποφασισθεί η απόρριψη της υπ’ αριθ. καταγγελίας της εταιρίας ΑΓΝΗ κατά της εταιρίας COCA COLA, για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την ανάλυση της Υπηρεσίας στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΑΓΝΗ με έδρα τον Ορχομενό αποτελεί μια μικρή εταιρεία εμφιάλωσης με έσοδα περί τις 450 χιλ ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βρέθηκαν προμηθευτές με ακραίες τιμές στα υγειονομικά είδη για τον Covid-19

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας από την Επ. Ανταγωνισμού για τις συνθήκες που επικρατούν στη διακίνηση προστατευτικών μασκών και προϊόντων υγιεινής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.