ΓΔ: 1042.33 0.90% Τζίρος: 83.42 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:01:33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
intrakat
Τα γραφεία διοίκησης της Intrakat. Πηγή: Intrakat

Στη διεκδίκηση της Αττικής Οδού η Intrakat, προχωρά η αύξηση κεφαλαίου

Η εταιρεία θα συμμετάσχει με 30% στην κοινοπραξία με επικεφαλής την πορτογαλική BRISA που διεκδικεί την Αττική Οδό, ενώ η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε την ΑΜΚ ύψους 100 εκατ.

Το πράσινο φως για να προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ έδωσαν οι μέτοχοι της Intrakat στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση, ενώ παράλληλα ο όμιλος ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στη διεκδίκηση του έργου της Αττικής Οδού. 

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Αλ. Εξάρχουη Intrakat θα συμμετάσχει με ποσοστό 30% στην κοινοπραξία μαζί με την πορτογαλική εταιρεία BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.» και «RUBICONE BIDCO S.A.» για τη διεκδίκηση της Αττικής Οδού. Το κοινοπρακτικό σχήμα με επικεφαλής την πορτογαλική εταιρεία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και είχε προκριθεί στη β' φάση του διαγωνισμού που τρέχει το ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού. 

Αναφορικά με την ΑΜΚ όπως έχει τονίσει ο επικεφαλής του ομίλου, κ. Αλ. Εξάρχου «με το 50% της αύξησης, δηλαδή 50 εκατ. ευρώ θέλουμε να ενισχύσουμε το κεφάλαιο κίνησης, τόσο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση υφιστάμενων έργων, όσο και για την ανάληψη νέων. Με τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουμε την κατασκευή με εξαγορές που θα προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο έτοιμα έργα με υψηλά περιθώρια κέρδους. Σχεδιάζουμε και την επέκταση σε νέες αγορές, κυρίως στη Ρουμανία αλλά με πολύ προσεκτικά βήματα».

Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά 100 εκατ. ευρώ είναι εξασφαλισμένη καθώς η Winex (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) με ποσοστό 31,7%, οι εφοπλιστές Ηλ. Γκότσης με 15,746% και Κ. Αγγέλου με 13,636% και η Intracom με 5,09% έχουν δηλώσει πως θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, η Winex έχει ανακοινώσει πως θα διαθέσει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ ώστε να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Σήμερα το ανεκτέλεστο έργων της εταιρείας ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ και διαθέτει προς ανάπτυξη συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW.

Η ανακοίνωση της Intrakat

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό εκατόν σαράντα τέσσερεις (144) μέτοχοι εκπροσωπούντες πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερεις (57.439.134) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 76,561% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως: Μόνο Θέμα: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των €25.641.025,80 και με δικαίωμα  προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.  Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.» 

  • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  • Επιτευχθείσα Απαρτία: 76.561% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα , ήτοι ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των  ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€100.000.000,62) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε  εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών τουευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»).

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Εταιρίας. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ’ εξουσιοδότηση  Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4706/2020.

Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της υφιστάμενης μετοχής της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης συνολικού ποσού έως ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€  74.358.974,82) να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022 31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς  αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την  ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος. 

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:

  • όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών),  εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και 
  • όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

H προθεσμία καταβολής της Αύξησης να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι "Αδιάθετες Μετοχές") κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ανά Αδιάθετη Μετοχή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Πιλοτικό έργο για κάλυψη σήματος κινητής τηλεφωνίας στο μετρό

Το συγκεκριμένο έργο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας, διευκολύνοντας τις επικοινωνίες αλλά και την πρόσβαση των επιβατών στον ψηφιακό κόσμο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.
Intrakat-Aerodromio-Paros
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Σύμβαση 33 εκ. ευρώ για έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου Πάρου

Το αναπτυξιακό αυτό έργο υποδομών της χώρας μας περιλαμβάνει εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή νέου κτηρίου αεροσταθμού και νέου Πύργου Ελέγχου του Αεροδρομίου, συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ.