ΓΔ: 1035.72 1.43% Τζίρος: 47.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΙG: Υπέβαλε δημόσια πρόταση η Πειραιώς προσφέροντας 0,1668 ευρώ ανά μετοχή

Η τράπεζα ενίσχυσε το ποσοστό της στη MIG στο 41,42%. Η «εξουδετέρωση» του Μάριου Ηλιόπουλου θα κοστίσει στην τράπεζα περί τα 107 εκατ. ευρώ. Πρόθεση της Πειραιώς να παραμείνει στο Χρηματιστήριο η MIG

Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το 100% των μετοχών της MIG προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η τιμή που προσφέρει η Πειραιώς είναι 0,1668 ευρώ ανά μετοχή και αφορά σε 550.302.377 μετοχές ή το 58,77% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΙG που δεν κατέχει σήμερα η Πειραιώς.

Οπως αναφέρει η Τράπεζα, σήμερα ελέγχει το 41,42% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG καθώς εκτός από το ποσοστό της Ρολοπάκ 3,86% που αγόρασε στις 6 Φεβρουαρίου (36.319.908 μετοχές προς 0,1650 ευρώ) απέκτησε και μέσω αγορών στο ΧΑ μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου επιπλέον 59.821799 μετοχές (6,36%) με ανώτατη τιμή αγοράς τα 0,1668 ευρώ ανά μετοχή.

Στόχος της τράπεζας ακόμη και αν συγκεντρώσει πάνω από το 90% της MIG μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης δεν προτίθεται να διαγράψει τη μετοχή από το Χρηματιστήριο.

Η «εξουδετέρωση» του Μάριου Ηλιόπουλου που μπήκε σφήνα στα σχέδια της Πειραιώς για τη MIG αλλά και την Attica αναμένεται να κοστίσει στην τράπεζα μέσα από αγορές μετοχών που ήδη έχουν γίνει και μέσω της δημόσιας πρότασης  περί τα 107 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος αν παραδώσει τις μετοχές του (5,48% επίσημα) θα καταγράψει μέσα σε λίγες ημέρες κεφαλαιακά κέρδη περίπου 6 εκατ. ευρώ. Κερδισμένοι όμως είναι και όλοι οι μικρομέτοχοι της MIG αφού η μετοχή έχει γράψει κέρδη 376% από τότε που ανακοινώθηκε το σχέδιο της Πειραιώς για τη MΙG και την Attica.

H εκρηκτική άνοδος ενισχύθηκε από το «θόρυβο» της εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιοι της MIG από τον κ. Ηλιόπουλο αλλά και από τη δυναμική αντίδραση της Πειραιώς που προσφέρει 0,1668 ευρώ ανά μετοχή  για να «μαζέψει» όλη την εταιρεία. Μια τιμή που οδήγησε τη MIG σε κεφαλαιοποίηση 157 εκατ. ευρώ, όταν πριν από ένα μήνα η κεφαλαιοποίηση δεν ξεπερνούσε τα 40 εκατ. ευρώ. 

Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς 

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

  1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου, ήτοι την 06.02.2023, ανέρχεται σε 0,04577 ευρώ.
  2. ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 06.02.2023, με εξαίρεση, την απόκτηση 36.319.908 Μετοχών που απέκτησε ο Προτείνων από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», και των υπολοίπων αγορών που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 06.02.2023-08.02.2023 με ανώτατη τιμή αγοράς αυτή των 0,1668 ευρώ ανά μετοχή.  

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

  • δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
  • επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, ήτοι στις 129 από τις 129 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι 365.025.653 μετοχές επί συνόλου 939.510.748 μετοχών,
  • το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% του 0,0388 ευρώ ανά μετοχή.

Η Περίοδος Αποδοχής της δημόσιας πρότασης θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

  • δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
  • υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
  • δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς εδώ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει στα 0,217 ευρώ την τιμή στη Δημόσια Πρόταση για MIG

Απέκτησε χθες επιπλέον 6,4 εκατ. ευρώ μετοχές της MIG με ανώτατη τιμή τα 0,2170 ευρώ και τροποποιεί προς τα πάνω την τιμή της δημόσιας πρότασης. Ελέγχει πλέον το 53,5% των μετοχών της MIG