Φώτο: Shutterstock

Συζητήθηκε η αίτηση για πτώχευση της Folli Follie

Η αίτηση των δύο ομολογιούχων για τη λήψη προληπτικών μέτρων και για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της Folli Follie αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2020.

Στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Folli Follie, συζητήθηκε η αίτηση των δύο ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η αίτηση των δύο ομολογιούχων για τη λήψη προληπτικών μέτρων και για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της Folli Follie, η οποία είχε οριστεί για την 10η Ιανουαρίου 2020,  αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2020.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία  «Folli Follie», σε συνέχεια της από 08.11.2019 ανακοίνωσής της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η από 03.10.2019 αίτηση των δύο  ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, συζητήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Όταν εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά.

Παράλληλα, η από 04.10.2019 αίτηση των ανωτέρω ομολογιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρον 10 του Πτωχευτικού Κώδικα και δη για την απαγόρευση διάθεσης κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, συνοδευόμενη από αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, η οποία είχε προσδιοριστεί για την 10η Ιανουαρίου 2020, αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2020, κατόπιν κοινού αιτήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προστασία από κατασχέσεις ζητάει η Folli Follie

Στις 24 Ιουνίου 2020 θα συζητηθεί αίτημα της εταιρείας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της.