Φώτο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Τέρνα Ενεργειακή: Νέο μέλος στο ΔΣ ο Γεώργιος Κούβαρης

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Κούβαρη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Μπασλή.

Συνεδρίασε σήμερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», και ελήφθη η εξής απόφαση:

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Κούβαρη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Μπασλή  για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2022.

Στη συνέχεια το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την σημερινή του συνεδρίαση ως εξής: 

1. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου - Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος,

2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος,

3. Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου - Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η   θητεία   όλων  των Μελών   λήγει   στις   30/6/2022  και  το  αργότερο  την  ημερομηνία  έως  την οποία πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11/9 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Προέκυψαν από ΑΜΚ, τα κεφάλαια της οποίας, ύψους 68.523.642 ευρώ, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.