ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
epsilon net
Φώτο: Epsilon Net

Συμφωνία Epsilon Net με Space Hellas για τη Singular Logic

H Epsilon Net απέκτησε από τη Space Hellas τις μετοχές της Epsilon SingularLogic αντί 11,8 εκατ. ευρώ και πούλησε τη συμμετοχή της Singular Logic έναντι 6,3 εκατ. ευρώ.

Η Epsilon Net απέκτησε από την Space Hellas το 39,97% των μετοχών που κατείχε στην εταιρία Epsilon SingularLogic, έναντι του ποσού των 11,8 εκατ. ευρώ, και παράλληλα πούλησε στην Space Hellas το 39,93% των μετοχών που κατείχε στη SingularLogic αντί 6,3 εκατ. ευρώ.

Η συνεργασία των δύο ομίλων Πληροφορικής που ξεκίνησε με την από κοινού επιτυχή εξαγορά της Singular Logic από τον όμιλο της MARFIN, αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον σε εμπορικό & τεχνολογικό επίπεδο, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργιών που προκύπτουν. Από την πλευρά της η διοίκηση της Epsilon Net, θεωρεί ότι στην παρούσα χρονική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε στρατηγικό επίπεδο, αφού διασφαλίζει τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας σε μια από τις βασικές θυγατρικές του oμίλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας

Ο όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Όμιλο της SPACE HELLAS Α.Ε στο πλαίσιο της οποίας μεταβιβάστηκαν οι μετοχές των εταιριών SINGULARLOGIC Α.Ε. και Epsilon SingularLogic Α.Ε. που διατηρούσαν αντίστοιχα οι δύο Όμιλοι ως μειοψηφικές συμμετοχές.

Ειδικότερα, η EPSILON NET απέκτησε από την SPACE HELLAS το σύνολο των μετοχών αυτής στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., και οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 39,97% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι του ποσού των 11,8 εκατ. ευρώ. Μετά την μεταβίβαση, το ποσοστό του Όμιλου της EPSILON NET στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε. ανέρχεται στο 99,97% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα η EPSILON NET πώλησε στην SPACE HELLAS το σύνολο των μετοχών της, στην εταιρία SINGULARLOGIC Α.Ε. οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 39,93% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι του ποσού των 6,3 εκατ. ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Epsilon SingularLogic Α.Ε. και του τιμήματος πώλησης των μετοχών της SINGULARLOGIC Α.Ε., ελήφθησαν υπόψιν:

α) τα Ίδια Κεφάλαια της κάθε μία εταιρίας, και

β) οι Εκθέσεις Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από τις οποίες προκύπτει ότι τα τιμήματα πώλησης & εξαγοράς ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία των εταιριών SINGULARLOGIC Α.Ε. και Epsilon SingularLogic Α.Ε.

Η εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 ως πρώτο βήμα της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιριών EPSILON NET και SPACE HELLAS για να αποτελέσει τον βραχίονα των δύο Ομίλων στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων. Στη συνέχεια, με την απόσχιση του κλάδου Pylon της EPSILON NET και την εισφορά της στην εταιρία Epsilon SingularLogic, η SPACE HELLAS απέκτησε μέσω εξαγοράς από την EPSILON NET, ποσοστό 32,39% στην Epsilon SingularLogic έναντι ποσού 3,25 εκ ευρώ.

Περαιτέρω, οι δύο μέτοχοι της SINGULAR LOGIC προχώρησαν σε διάσπαση του κλάδου του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού της εταιρίας, η οποία είχε ήδη εξαγοραστεί από τους δύο Ομίλους, και εισφορά του στην Epsilon SingularLogic διαμορφώνοντας το τελικό ποσοστό της SPACE HELLAS στην Epsilon SingularLogic σε 39,97% των μετοχών της εταιρίας. Σημαντικός σταθμός στην πορεία της Epsilon SingularLogic ήταν επίσης η εξαγορά της iQom τον Σεπτέμβριο του 2021 (εξειδικευμένης επιχείρησης στον κλάδο του retail software), η οποία χρηματοδοτήθηκε μέσω αύξησης κεφαλαίου ύψους περίπου 2,1 εκ. ευρώ από τις EPSILON NET και SPACE HELLAS σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Να σημειωθεί ότι η Epsilon SingularLogic Α.Ε έχει τις κάτωθι θυγατρικές & συμμετοχές με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο:

  • System Soft ΑΕ (100%),
  • iQom ΑΕ (80%),
  • Infosupport AE (34%), και
  • Infosupport Business ΑΕ (34%)

Η συνεργασία των δύο κορυφαίων Ομίλων Πληροφορικής που ξεκίνησε με την από κοινού επιτυχή εξαγορά της Singular Logic από τον Όμιλο της MARFIN, αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον σε εμπορικό & τεχνολογικό επίπεδο, υλοποιώντας τη δέσμευση που ανέλαβαν οι διοικήσεις των δύο Ομίλων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργιών που προκύπτουν από το δυναμικό των εταιριών Epsilon SingularLogic & SINGULARLOGIC.

Η διοίκηση του oμίλου EPSILON NET θεωρεί, ότι στην παρούσα χρονική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε στρατηγικό επίπεδο, αφού διασφαλίζει τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας σε μια από τις βασικές θυγατρικές του oμίλου.

Υπενθυμίζουμε, ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εξαγορά των ποσοστών μειοψηφίας στη θυγατρική εταιρία EPSILON HR A.E. η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από 2 μήνες.

Ο όμιλος υλοποιεί με συνέπεια το επενδυτικό του πλάνο, έχοντας ως γνώμονα την καθημερινή παραγωγή αξίας και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη επίτευξη του στόχου της διοίκησης για συνολικές πωλήσεις του ομίλου που θα ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. ευρώ με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται σε επίπεδο άνω του 30%.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιο το στρατηγικό σχέδιο Space Hellas-Epsilon Net για τη SingularLogic

Η κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic Α.Ε., σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και ανθρώπινο δυναμικό.