ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: epsilonnet.gr

Epsilon Net: Στα 41,61 εκατ. ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο με άνοδο 35,34%

Στα 11,15 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο, μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option, ενισχυμένα κατά 141,42% από το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν τα μεγέθη της Epsilon Net στο πρώτο εξάμηνο του 2023, με τον κύκλο εργασιών της να πραγματοποιεί άλμα, ενώ εμφανής είναι η επίπτωση της λογιστικής αναπροσαρμογής των ΔΛΠ για τα stock options στην κερδοφορία.

Ειδικότερα, η Epsilon Net ανέφερε πως ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,61 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενισχυμένος κατά 35,34% έναντι των 30,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων με τη νέα λογιστική αποτύπωση ανήλθαν σε 11,15 εκατ. ευρώ καθώς εκτοξεύτηκαν κατά 141,42% από τα 4,62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης τα κέρδη προ φόρων θα ήταν στα 12,47 εκατ. ευρώ έναντι 8,59 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο σημειώνοντας άνοδο 45,19%.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 12,84 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 89,72% έναντι των 6,76 εκατ. ευρώ το 2022. Τα ιδία κεφάλαια ανήλθαν στα 68,82 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 38,56% έναντι των 49,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές σημείωσαν άνοδο 76,66% στα 13,59 εκατ. ευρώ από 7,69 εκατ. ευρώ το 2022.

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2

Σε ότι αφορά την λογιστική αναπροσαρμογή η εταιρεία στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι:

1)η εκτίμηση της επίπτωσης στα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το Β’ Εξάμηνο του 2023 θα είναι €588χιλ. (συνολικά για το 2023 θα ανέλθει σε €1.910χιλ.) & για το Α’ Εξάμηνο του 2024 θα είναι €387χιλ..

2)για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2024, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS2.

3)Η απεικόνιση της αποτίμησης με την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2:

 • δεν μεταβάλλει τα Tαμειακά διαθέσιμα και Iσοδύναμα της Εταιρίας & του Ομίλου
 • δεν επηρεάζει τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ( operating cash flow),
 • δεν απομειώνει κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας
 • δεν αυξάνει στο παραμικρό τις υποχρεώσεις της
 • δεν μειώνει καθόλου τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου
 • δεν αλλάζει την λειτουργική εικόνα και την πορεία της εταιρίας

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι το EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 30,86% (Adjusted EBITDA margin σε 34,04%) καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+77%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος και απεικονίζουν τη δυναμική του καθώς και τις έντονα αναπτυξιακές προοπτικές των επομένων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου συνολικής αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε) η ρευστότητα της εταιρίας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 32,2 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 14,3 εκατ. ευρώ). Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Η Epsilon Net στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων αναφέρει πως η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 35% στο Α’ Εξάμηνο του 2023, ήταν αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό.

Η επέκταση των πωλήσεων για το 2023 και το 2024 αναμένεται να στηριχθεί:

 • στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech (σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
 • στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες
 • στην προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II
 • στην υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στους προμηθευτές του Δημοσίου
 • στη συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη»
 • στη σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό (Κύπρος & Ρουμανία)

Ο όμιλος εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να ενταθούν και λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες πωλήσεων του Ομίλου και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου αναμένεται:

 • να συμβάλουν στην αξιοποίηση των 3 Δράσεων του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ του νέου ΕΣΠΑ (που ξεκίνησαν να δέχονται αιτήσεις από τις 15/02/2023 με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκ. ευρώ)
 • να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του αναμενομένου Β’ κύκλου προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ του Ταμείου Ανάκαμψης (ύψους 40-50 εκ. ευρώ)
 • να μοχλεύσουν τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης (για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων λιανικής τιμολόγησης, διασύνδεσης με EFT/POS και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με συνολικές ενισχύσεις (ύψους 160 εκ. ευρώ)
 • να αξιοποιήσουν τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα και κυρίως τα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα των εξαγορών του Ομίλου με στόχο την διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες :

 • ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management με έμφαση στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στην Βαλκανική Αγορά)
 • ΝΕΤΕΡΑ Ο.Ε. (ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων web λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα μέσω της αξιοποίησης cloud τεχνολογιών)
 • DIGINET Ε.Π.Ε., (ανάπτυξη, διανομή και τεχνική υποστήριξη σύγχρονων φορολογικών και ταμειακών συστημάτων και εξειδικευμένων προϊόντων και λύσεων τεχνολογίας ως Technology Distributor).

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο Ιούλιος – Σεπτέμβριος της τρέχουσας χρήσης υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι 3 παρακάτω επιχειρηματικές κινήσεις από την μητρική εταιρία του Ομίλου:

 • εξαγοράστηκε το 60% των μετοχών της εταιρίας SCAN INFORMATION SYSTEMS (SCAN ΑΒΕΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης του προσωπικού
 • εξαγοράστηκαν από τους μετόχους μειοψηφίας της EPSILON HR A.E συνολικά 8.750 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 35% του συνόλου των μετοχών και κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας
 • εξαγοράστηκε το μειοψηφικό ποσοστό 39,97% που κατείχε η εταιρεία SPACE HELLAS A.E. στην θυγατρική εταιρία του Ομίλου, Epsilon SingularLogic A.E. και κατέχει πλέον ποσοστό 99,97%

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι εξαγορές των μειοψηφικών ποσοστών στην παρούσα χρονική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η αρχική φάση υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αποτελούν εξαιρετικής σημασίας επιχειρηματικές κινήσεις αφού διασφαλίζουν τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας σε δύο από τις βασικές θυγατρικές του ομίλου, προσαυξάνοντας σημαντικά την αξία του ομίλου.

Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά, με βάση τα θετικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2023, τα αναμενόμενα οφέλη από τη στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών, ότι η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025 θα δώσει στον όμιλο τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ανέφερε ότι «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα ισχυρά αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου, όπου πετύχαμε ισχυρή αύξηση τόσο των πωλήσεων μας όσο και του περιθωρίου (margin) EBITDA.

Μετά και τη στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, το 2023 αποτελεί καθοριστική χρονιά θεμελίωσης του νέου κύκλου εξέλιξης και των επόμενων στρατηγικών βημάτων του ομίλου. Με ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων σε εξέλιξη και μετά από μια αλματώδη πορεία ανάπτυξης την τελευταία τριετία, με πάνω από 20 εξαγορές, αξίας πάνω από 35 εκ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά μέσα από την κερδοφορία μας, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου μας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποτελεσματικότητά μας και θα μας βοηθήσουν να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με τελικό στόχο το 2025, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν έναντι των πωλήσεων του 2022 & να ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται άνω του 30%.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

epsilon net
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Προχώρησε στην εξαγορά του 60% της Diginet για 1,6 εκατ.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ ενώ προβλέπεται earn out bonus που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το 2023.