ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ideal
Πηγή: Ideal Holdings

Ideal Holdings: Από τις 29/9 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 19.201.568,40 ευρώ διαιρούμενο σε 48.003.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Ideal Holdings, στις 29.09.2023 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.147.600,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 4,15 ευρώ και ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.07.2023.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, στις 21.08.2023 καταχωρίστηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 3740726 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 20.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας € 0,40 η κάθε μία και τιμή διαθέσεως € 4,15 η κάθε μία και η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισόμενων μετοχών ποσού € 29.508.750,00, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 07.09.2023 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ’ αριθμ. 3763797/15.09.2023 σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €19.201.568,40 διαιρούμενο σε 48.003.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 26.09.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 29.09.2023. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία δεν προέβη στη σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.869.000 νέων μετοχών στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω εφαρμογής της προβλεπόμενης εξαίρεσης του άρθρου 1 παρ.5 (α) του Κανονισμού 2017/1129.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-5193977, κα Κατερίνα Ψηφή).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδ. Αθανασίου: Το Ελληνικό δεν είναι μόνο έργο ανάπλασης είναι εθνικό όραμα

O διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development ανέδειξε την καθοριστική συμβολή των τοπόσημων που δημιουργούνται στο Ελληνικό για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών, όχι μόνον στο Ελληνικό αλλά σε όλη χώρα.