Φωτο: Eurobank

Πράσινο φως από τους μετόχους της Eurobank στην αλλαγή της εταιρικής δομής

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank αποφάσισε την απόσχιση των τραπεζικών εργασιών και την δημιουργία μιας «νέας» Eurobank. Η «παλαιά» Eurobank μετρέπεται σε εταιρία holding.

Την απόσχιση των τραπεζικών εργασιών και την δημιουργία μιας νέας τράπεζας αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank στο πλαίσιο του σχεδίου Επιτάχυνση. Σύμφωνα με το σχεδιασμό δημιουργείται μια «νέα» Eurobank στην οποία θα μεταβιβαστεί το σύνολο των τραπεζικών εργασιών ενώ η «παλαιά» Eurobank μεατρέπεται σε εταιρία Holding. 

Το σύνολο των μετοχών της «νέα» Eurobank όπως και το ποσοστό στην FPS (20%) θα ανήκουν στην Eurobank Holding. Όπως αναφέρθηκε στη συνέλευση η ζημιά από την μεγάλη τιτλοποίηση του project Cairo θα ανέλθει περίπου σε 1,5 δισ. ευρώ και θα βαρύνει τα αποτελέσματα της Eurobank Holding στο πρώτο τρίμηνο της εφετινής χρήσης.  

Η αλλαγή στην εταιρική δομή του ομίλου ήταν απαραίτητη προκειμένου οι ζημιές από την τιτλοποίηση να μην πυροδοτήσουν τον νόμο Χαρδούβελη για το DTC και την έκδοση μετοχών υπερ του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση ζημιών. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank που συνεδρίασε στις 31.01.2020, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.743.438.291 μετοχές της Eurobank και συγκεκριμένα:

(i) για το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),

(ii) για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο ΤΧΣ.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. (α) Την έγκριση της διάσπασης της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν.

(β) Την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank.

(γ) Την έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Eurobank.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  • Υπέρ: 2.727.312.111

  • Κατά: 100

Αριθμός αποχών: 16.126.080

  1. (α) Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Eurobank, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Eurobank (η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα), όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αυτής.

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  • Υπέρ: 2.727.199.210

  • Κατά: 113.001

Αριθμός αποχών: 16.126.080

  1. (α) Ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημητρίου Μίσκου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

(β) Επικύρωσε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος, δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.675.231.538 (73,15% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

  • Υπέρ: 2.533.683.765

  • Κατά: 141.547.773

Αριθμός αποχών: 16.126.080

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, θεαματική μείωση NPEs

Στο 15,3% ο δείκτης NPEs, από 32,8%, ο χαμηλότερος στο τραπεζικό σύστημα. Ισχυρή ενίσχυση λειτουργικών εσόδων και νέων δανείων. Κέρδη 175 εκατ. πριν την τιτλοποίηση Cairo, -1,16 δισ. μετά την συναλλαγή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραβίας: Ρευστότητα 17 δισ. θα παράσχουν οι τράπεζες στην οικονομία το 2020 

Οι ελληνικές τράπεζες εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια, αλλά και στην παροχή στήριξης στην πραγματική οικονομία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.