Φώτο: Shutterstock

Χιλιάδες επιχειρήσεις μπαίνουν στο πρόγραμμα εγγυημένων δανείων

Χαλαρώνει τους κανόνες η Αναπτυξιακή Τράπεζα ώστε να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που είχαν δείξει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στο παρελθόν αλλά τελικά είχαν πληρώσει τα δάνεια.

Σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί ο αποκλεισμός χιλιάδων επιχειρήσεων από το πρόγραμμα για την παροχή δανείων με κρατική εγγύηση κατά 80% η Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε μία σημαντική χαλάρωση στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Ειδικότερα, μέχρι τώρα αποκλείονταν από το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας όσες επιχειρήσεις είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας (όταν ακόμα λειτουργούσε ως ΕΤΕΑΝ) και είχαν καθυστερήσει κάποιες δόσεις στην αποπληρωμή των δανείων αλλά τελικά προχώρησαν στην εξόφληση τους. Δηλαδή ακόμη και για μία καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων σε κάποιο από τα προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης μία επιχείρηση αυτόματα αποκλειόταν από το νέο πρόγραμμα για τα εγγυημένα δάνεια των 3,5 δισ. ευρώ. 

Με ανακοίνωσή της η Αναπτυξιακή Τράπεζα σημειώνει ότι αυτός ο κανόνας αλλάζει και οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για τα εγγυημένα δάνεια. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην προσπάθεια του να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση τους από το τραπεζικό σύστημα, με τη συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD -19» αποφάσισε τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά την διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης εμφάνισαν κατ΄ αρχή δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD- 19.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας κι εφ’ όσον επιλέγονται ως αξιόχρεες από τις τράπεζες -οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης προς έγκριση στην ΕΑΤ- δεν θα απορρίπτονται από το σύστημα της ΕΑΤ.

Κατά συνέπεια θα τροποποιηθεί ο όρος 3.2.1 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών «Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Αποδέκτη» ως ακολούθως:

«Εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση δυσμενούς συναλλακτικής συμπεριφοράς έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν ευθύνεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα για καθυστερήσεις σε δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σε όλη τη διαδικασία, έγκρισης τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, η οποία πιστοποιείται από τους αριθμούς πρωτοκόλλησης των αιτήσεων στο πληροφορικό σύστημα, τονίζει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για μικρά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι αιτήσεις αδειοδότησης των ειδικών χρηματοδοτικών εταιρειών που θα παρέχουν σε φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις δάνεια έως 25.000 ευρώ.