ΓΔ: 915.4 0.56% Τζίρος: 54.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Με χαμηλότερη τιμή ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Με τιμή που θα είναι χαμηλότερη κατά περίπου 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης της περυσινής περιόδου θα αρχίσει από την ερχόμενη εβδομάδα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.

Με τιμή που θα είναι χαμηλότερη κατά περίπου 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης της περυσινής περιόδου θα αρχίσει από την ερχόμενη εβδομάδα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), Γιάννη Αληγιζάκη.

Ο κ. Αληγιζάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης της διοίκησης του συνδέσμου με τους δημοσιογράφους, είπε πως το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει φέτος με τιμή 1,020 ευρώ το λίτρο όταν πέρυσι ξεκίνησε στα 1,146 ευρώ το λίτρο και στο τέλος της περυσινής περιόδου ήταν στο 1,136 ευρώ το λίτρο. Η διοίκηση του ΣΕΕΠΕ υποστήριξε πως η πολιτεία θα μπορούσε να διπλασιάσει το ποσό που δίνει μέσω του επιδόματος θέρμανσης ώστε να ενταχθούν στους δικαιούχους και πολλά νοικοκυριά που το έχουν αντικειμενικά ανάγκη και σήμερα δεν καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στον σύνδεσμο επικεντρώθηκαν, επίσης, σε τέσσερα σημεία: Την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων που παραμένει ζητούμενο εδώ και χρόνια, στο μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά, στην φορολογία και στις απαιτήσεις του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που μπορούν να στραγγαλίσουν τις εταιρείες του κλάδου, όπως υποστηρίζουν.

Το σήριαλ με τα συστήματα εισροών / εκροών

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από το 2009, όταν για πρώτη φορά θεσπίστηκε με νόμο μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων κατά της παράνομης διακίνησης υγρών καυσίμων. Το σύστημα αυτό, το οποίο προέβλεπε την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών κι εκροών καυσίμων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας (από φορολογικές αποθήκες έως αντλίες πρατηρίου) δεν λειτουργεί ακόμα ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.

Εκτός από την ανάπτυξη συστήματος για αξιοποίηση δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών – εκροών που εκκρεμεί, αν και ο αρχικός στόχος της ΑΑΔΕ ήταν για τις 31/12/2018 και έχει πλέον μετατεθεί για τις 31/12/2021, υπάρχει πλήθος θεμάτων που συνδέονται με την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Πρόκειται για τεχνικά θέματα, για θεσμικά ζητήματα και για θέματα που συνδέονται με την εντατικοποίηση των ελέγχων.

 Κατά τη διοίκηση του ΣΕΕΠΕ, αυτό οφείλεται στο, ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα η Υπουργική Απόφαση που αφορά την εφαρμογή του συστήματος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες, σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος, που θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για διασταύρωση στοιχείων με το ήδη εγκατεστημένο στα πρατήρια. Κατ’ επέκταση δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση της ορθότητας των στοιχείων της προμηθεύτριας Εταιρίας, με αυτά που οι Πρατηριούχοι καταχωρούν οι ίδιοι στο σύστημα του πρατηρίου.

Επιπλέον, η εφαρμογή του συστήματος κατά το τμήμα που εγκαταστάθηκε (πρατήρια), παρουσιάζει προβλήματα αξιοποίησης, που οφείλονται, στην έλλειψη του κατάλληλου λογισμικού (software), εξοπλισμού (hardware) και επαρκούς προσωπικού ελέγχου στην ΑΑΔΕ και ΓΓΠΣ με συνέπεια:

  • Τη μη αξιοποίηση και κατηγοριοποίηση (πχ αιτία διακοπής ή απενεργοποίησης συστήματος) του συνόλου των ειδοποιήσεων (alarms) που αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ.
  • Την αυθαίρετη επαναλειτουργία του συστήματος από τους εγκαταστάτες, χωρίς τεκμηρίωση της αιτίας διακοπής, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
  • Να μην ελέγχεται ο πρατηριούχος ή ο εγκαταστάτης για την αιτία διακοπής ή επαναλειτουργίας του συστήματος.

Στην πράξη, η διακοπή και επαναλειτουργία του συστήματος γίνεται από τους εγκαταστάτες των συστημάτων, ακόμα και με νέα δεδομένα (όσον αφορά τα αποθέματα ή τη διακίνηση) και χωρίς να πρέπει να τεκμηριώσουν από πού προκύπτει αυτή η διαφορά, παρά μόνο με μία απλή αιτιολόγηση (πχ. ότι οφείλεται σε βλάβη του συστήματος, ότι υπήρχε πρόβλημα με τη βέργα, κλπ.). Απόρροια αυτού είναι να μην υπάρχει γνώση του προϊόντος και της ποσότητας που μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί από τη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω,  ενώ στη ΓΓΠΣ υπάρχει βάση δεδομένων για ένα τμήμα του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια (δηλαδή της τελικής διάθεσης), τα στοιχεία αυτά παραμένουν αναξιοποίητα από την ΑΑΔΕ και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Μέτρα για την αντιμετώπιση

  • Απαιτείται η αναβάθμιση των υποδομών της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣ με κατάλληλο εξοπλισμό (hardware), σύγχρονο και ολοκληρωμένο λογισμικό (software) και στελεχιακό δυναμικό, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των σημάτων (alarms).
  • Να εκδοθεί με πληρότητα η απαιτούμενη νομοθεσία για την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών για το υπόλοιπο τμήμα της λογιστικής αλυσίδας (φορολογικές αποθήκες – μεταφορά).
  • Να εξεταστεί σοβαρά η συνεργασία με ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή του πλήρους συστήματος παρακολούθησης και διασταύρωσης στοιχείων, καθώς και των σημάτων (alarms).
  • Θα πρέπει τα καύσιμα που εξάγονται από τη φορολογική αποθήκη να συνοδεύονται από τιμολόγιο με τα ΑΜΔΙΚΑ των δεξαμενών για τις οποίες προορίζονται, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα στοιχεία διακίνησης των καυσίμων/της λογιστικής αλυσίδας (σε συνδυασμό και με τα στοιχεία από τα GPS) και να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος καθώς με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατή η σύγκριση των παραστατικών των εγκαταστάσεων με αυτά των πρατηρίων.

Οι θεσμικές εκκρεμότητες

Εκτός από τις τεχνικές και λειτουργικές εκκρεμότητες που υπάρχουν και χρήζουν την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων / Εγκυκλίων, οι σημαντικότερες εκκρεμότητες για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της λειτουργίας των συστημάτων εισροών – εκροών είναι:

  • Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες για τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος εισροών - εκροών που θα αποστέλλονται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) .
  • Η αναθεώρηση της ΚΥΑ για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες (ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ2014/30-04-2014) έχει δρομολογηθεί και αναμένεται η υπογραφή της.

Με την υφιστάμενη διαδικασία, οι Πρατηριούχοι καταχωρούν οι ίδιοι τα στοιχεία της προμηθεύτριας Εταιρίας στο σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης της ορθότητας αυτών των στοιχείων (το σύστημα δεν είναι αυτοματοποιημένο). Το πρόβλημα θα λυθεί με την πλήρη λειτουργία των συστημάτων στις Φορολογικές Αποθήκες.

  • Κρίσιμο σημείο ουσιαστικού ελέγχου της επιβολής του συστήματος είναι η εφαρμογή της διάταξης που απαγορεύει στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών να εφοδιάζουν δεξαμενές που δεν διαθέτουν τον οριστικό μοναδικό αριθμό ΑΜΔΙΚΑ που αποκτάει κάθε δεξαμενή διασυνδεδεμένη με σύστημα εισροών - εκροών στην ΓΓΠΣ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί διασύνδεση των Εταιριών Εμπορίας με την ΓΓΠΣ, ώστε να γνωστοποιούνται online οι οριστικοί μοναδικοί αριθμοί ΑΜΔIΚΑ κάθε νόμιμης δεξαμενής, ώστε να μην εφοδιάζονται δεξαμενές εκτός συστήματος.

Εκκρεμεί η τροποποίηση της ΚΥΑ 48941/3564/16-11-2012 για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την εγκατάσταση συστήματος GPS σε βυτιοφόρα, η οποία ήταν ουσιαστικά ανεφάρμοστη. Υπάρχει μάλιστα και σύγχυση μεταξύ διαφόρων υπουργικών αποφάσεων...

Το μεταφορικό ισοδύναμο

Στον ΣΕΕΠΕ υποστηρίζουν πως από το 2013 υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα στο ζήτημα μη καταβολής στις Εταιρίες- Μέλη του Συνδέσμου των οφειλόμενων επιδοτήσεων για τη μεταφορά καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η καθυστέρηση οφείλεται καθαρά σε τεχνητά εμπόδια και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρόλο που οι  Εταιρίες συμμορφώθηκαν με όλες τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. «Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να καταβάλλουν την εισφορά και να μεταφέρουν καύσιμα προς τις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές της Χώρας». Η επιδότηση καταργήθηκε το 2015, αλλά οι εταιρείες δεν έχουν λάβει τα περίπου 6 εκατ. ευρώ για το 2013 και 2014 και ορισμένες έχουν καταθέσει αγωγές.

Επιπλέον στο σύνδεσμο υποστηρίζουν πως το μεταφορικό ισοδύναμο, που αντικατέστησε την επιδότηση και εφαρμόστηκε αρχικά πιλοτικά σε 34 νησιά, αποδίδεται με καθυστέρηση στους πρατηριούχους. Το κράτος οφείλει τα ποσά για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι βενζινοπώλες οι οποίοι ζητούν να σταματήσει η χειρόγραφη επεξεργασία των αιτήσεων και να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στον ΣΕΕΠΕ ζητούν επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε άλλα νησιά.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τέσσερις απειλές για την ευρωζώνη που μπορούν να φέρουν νέα κρίση

Υπερθέρμανση της αγοράς ακινήτων, πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα, φόβοι για νέα «κόκκινα» δάνεια στο τραπεζικό σύστημα και αδυναμίες στις «σκιώδεις» τράπεζες απειλούν να διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ευρωζώνη.
Oikonomia, Economy, Ellada, Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ING: Έρχεται ύφεση στην Ευρώπη το 2023, θα δείξει ανθεκτικότητα η Ελλάδα

Αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε Γερμανία και Γαλλία το 2023 προβλέπει ο ολλανδικός χρηματοπιστωτικός όμιλος. Από 4,5% η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 0,7%, χωρίς η οικονομία να μπει σε ύφεση. Το 2024 θα πέσει ο πληθωρισμός.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρότητες μέχρι 83% στα ακίνητα Airbnb ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο

Σύμφωνα με έρευνα της AirDNA, η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά τη θερινή περίοδο καταγράφει αύξηση 26,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση πανευρωπαϊκά.