ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Skaramanga
Οι εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Νομική «μάχη» για τον Σκαραμαγκά, όλα κρίνονται από τους πιστωτές

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Ο ειδικός διαχειριστής συγκαλεί συνέλευση των πιστωτών στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ ο όμιλος Πριόβολου ισχυρίζεται ότι πρέπει να αναδειχθεί από τον ειδικό διαχειριστή ως πλειοδότης με τίμημα 15 εκατ. ευρώ.

Οι πιστωτές των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δηλαδή το Δημόσιο, η Τράπεζα Πειραιώς και οι εργαζόμενοι, που ήδη έχουν εκφρασθεί αρνητικά για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, θα κρίνουν αν θα πέρασουν τα στοιχεία ενεργητικού των Ναυπηγείων σε εταιρεία του ομίλου Πριόβολου, σε συνέλευση που θα συγκληθεί στα τέλη του μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Business Daily.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ειδικός διαχειριστής των Ναυπηγείων, που «έτρεξε» το διαγωνισμό, έχει καταλήξει στη νομική εκτίμηση ότι υπάρχει μόνο μία έγκυρη προσφορά, από την πλευρά του ομίλου του εφοπλιστή Πριόβολου με τίμημα περίπου 15 εκατ. ευρώ, καθώς η δεύτερη προσφορά, από την ONEX, ακυρώνεται με βάση τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, επειδή περιείχε αιρέσεις και ειδικούς όρους που δεν επιτρέπονται με βάση την προκήρυξη -η ONEX, σε ανακοίνωσή της, έχει ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για μια προσφορά με συμβολικό τίμημα 1 εκατ. ευρώ, η οποία δεν αποτελεί ανταγωνιστική προσφορά διεκδίκησης των περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι σαφής επί του θέματος αυτού και ορίζει ότι: «Επί ποινή αποκλεισμού, κανένα έγγραφο της Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει επιφυλάξεις, όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση».

Με αυτά τα δεδομένα και βάση το νόμο 4307/2014 περί ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων και εκποίησης στοιχείων ενεργητικού, βάσει του οποίου όταν υπάρχει μόνο μία προσφορά τον λόγο έχουν οι πιστωτές, ο ειδικός διαχειριστής θα θέσει την προσφορά Πριόβολου προς συζήτηση στη συνέλευση των πιστωτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να την απορρίψουν. Ήδη το Σωματείο Εργαζομένων «Τρίαινα», με πολύ σκληρή ανακοίνωση, έχει τονίσει ότι το τίμημα των 15 εκατ. ευρώ είναι πολύ χαμηλό.

Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει ως τώρα επίσημη τοποθέτηση, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι και το Δημόσιο κρίνει ως εξαιρετικά χαμηλή την προσφορά.

Αντίθετη άποψη από τον όμιλο Πριόβολου

Πάντως, τη νομική άποψη ότι ο διαγωνισμός για το ενεργητικό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά δεν μπορεί να κηρυχθεί άγονος υποστηρίζει ο όμιλος Πριόβολου, ενώ τονίζει ότι θα πρέπει να ανακηρυχθεί από τον ειδικό διαχειριστή ως πλειοδότης και να πάρει τα Ναυπηγεία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Pyletech Shipyards αναφέρει ότι το επόμενο βήμα, επιτρεπτό κατά το νόμο, είναι να ανακηρυχθεί η εταιρεία ως πλειοδότης. Όπως σημειώνει, κατατέθηκαν δυο προσφορές, μια από την PYLETECH SHIPYARDS S.A. και μία από την ONEX, οι οποίες κρίθηκαν έγκυρες και νομότυπες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των συναφών εγγυητικών επιστολών.

Τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7 του Ν. 4307/2014, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι:

  • «Μετά τη, σύμφωνα με την πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας υποβολής ο ειδικός διαχειριστής αποσφραγίζει τις προσφορές και συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος κεφαλαίου με σχετική αίτηση αποδοχής της».

Κατά συνέπεια, τονίζεται,

  • «Τόσο η Πρόσκληση Διενέργειας του Διαγωνισμού, όσο και ο Νόμος περί ειδικής διαχείρισης προβλέπουν ότι ο ειδικός διαχειριστής οφείλει απλώς να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο έκθεση περί αναφοράς του πλειοδότη, όπως αυτός προέκυψε από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, αιτούμενος την αποδοχή αυτής. Στον ειδικό διαχειριστή, ο οποίος λειτουργεί ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 3 και 75 παρ. 2) δεν επιτρέπονται κρίσεις περί του ευλόγου ή μη του προσφερθέντος τιμήματος, αλλά μόνο έκθεση περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
  • Επίσης, δεν προβλέπεται, ούτε στην Πρόσκληση, αλλά ούτε και στο Ν. 4307/2014, η δυνατότητα στους πιστωτές της ΕΝΑΕ ή σε άλλα πρόσωπα, να εκφράσουν άποψη σε σχέση με το προσφερθέν τίμημα ή τη σκοπιμότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης.
  • Οτιδήποτε άλλο παραβιάζει το νόμο και η παραβίαση του νόμου ή η αλλαγή του είναι προφανές ότι αποτελεί πολύ αρνητικό μήνυμα προς άλλους ξένους επενδυτές, που παρακολουθούν τι γίνεται».

Η ανακοίνωση του ειδικού διαχειριστή

Με ανακοίνωση του, ο ειδικός διαχειριστής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Business Daily περί ακύρωσης της προσφοράς της ONEX, που οδηγεί στη λήψη των τελικών αποφάσεων από τους πιστωτές. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι:

  • Ο Ειδικός Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. υπό ειδική διαχείριση» (εφεξής, η «ΕΝΑΕ») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. διενεργήθηκε στην έδρα της ΕΝΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της από 8.10.2020 πρόσκλησης, ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ, στον οποίο υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές, μια από την εταιρεία Pyletech ύψους 15.100.000 ευρώ και μια από την εταιρεία Onex ύψους 1.000.000 ευρώ.
  • Με δημόσια δήλωσή της η εταιρεία Onex παραδέχθηκε ότι υπέβαλλε «συμβολικού χαρακτήρα» προσφορά με σκοπό όχι να πλειοδοτήσει στη διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ αλλά μόνο για να διατηρήσει «το έννομο δικαίωμα παρακολούθησης και επέμβασης στην διαδικασία, όπου και όταν αυτό απαιτηθεί».
  • Κατ’ ακολουθίαν, ο Ειδικός Διαχειριστής θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 8 . του Ν. 4307/2014 και θα συγκαλέσει το όργανο της γενικής συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Απογειώνονται» οι ιδιωτικοποιήσεις, εκτίναξη εσόδων στα 2,2 δισ. ευρώ

Οι δύο μεγάλες συναλλαγές για την Εγνατία Οδό και τη ΔΕΠΑ Υποδομών θα ανεβάσουν τα έσοδα στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020 - 2025. Έξι στρατηγικές συμβάσεις ανατίθενται για ωρίμανση στο ΤΑΙΠΕΔ.
Skaramanga
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θολό τοπίο στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Η σκακιέρα του νέου διαγωνισμού

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός, αβεβαιότητα για τον αριθμό των ενδιαφερόμενων και το προσφερόμενο τίμημα, καθυστερήσεις στο πρόγραμμα για τις φρεγάτες. Επιθέσεις από Πριόβολο, απάντηση από το διαχειριστή.