ΓΔ: 1236.2 1.25% Τζίρος: 94.24 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Με λίγα "κλικ" θα συνδέονται στο δίκτυο τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση των συστημάτων. Έρχεται πολύ σύντομα το νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις.

Ανοίγει ο δρόμος για... αυτόματες εγκαταστάσεις μικρών φωτοβολταϊκών αλλά και φωτοβολταϊκών σε στέγες με την απλούστευση των διαδικασιών για τη σύνδεση στο δίκτυο. Με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα ορίζονται νέες, πιο γρήγορες και εύκολες διαδικασίες για τις αιτήσεις σύνδεσης των νέων εγκαταστάσεων στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

Με το ενδιαφέρον αγοράς και καταναλωτών να είναι στραμμένο στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης που αναμένεται να αρχίσει εντός του Μαρτίου, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απλούστευση των διαδικασιών για τους υποψήφιους επενδυτές, αφαιρώντας αρκετά σημεία της διαδικασίας και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έτσι, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτοβολταϊκών στέγης έως 10 kW για ενεργειακό συμψηφισμό που μπορεί να συνδυάζουν και συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο έχοντας να αντιμετωπίσουν, πλέον, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορες διαδικασίες.

Ποια η νέα διαδικασία για τη σύνδεση

Οι υποψήφιοι επενδυτές, είτε είναι φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα, ενημερώνουν τον διαχειριστή του δικτύου ή τον διαχειριστή του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεση τους να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα μέσω πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία πλέον είναι η εξής:

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα, χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία: 

 • α) στοιχεία του αιτούντα 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
 • Ονοματεπώνυμο,
 • Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
 • Επωνυμία,
 • Στοιχεία Νομικού Προσώπου (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
 • Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, ήτοι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
 • Στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω σταθμός.

Αφού ταυτοποιηθεί ο αριθμός παροχής με τον Α.Φ.Μ του αιτούντα, ο αιτών προχωρά στη συμπλήρωση των κατωτέρω στοιχείων:

 • του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του.
 • πληρωμής Τέλους Σύνδεσης, συνοδευόμενο από το σχετικό αποδεικτικό της πληρωμής
 • Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και περί κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών/εγγράφων και περί ακρίβειας των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Το Τέλος Σύνδεσης, που καλύπτει τα  διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης ανέρχεται στα 370 €.

Επιπλέον,  εξακολουθεί να ισχύει ότι ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται υπέρ του παραγωγού από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης για 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, αν δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλή ή μέσης τάσης και για 24 μήνες αν χρειάζονται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ή η επέκτασης παλιού σταθμού υψηλής ή μέσης τάσης.

Προ των πυλών το πρόγραμμα για την επιδότηση φωτοβολταϊκών στις στέγες

Οι αλλαγές αυτές έρχονται λίγες μέρες πριν προδημοσιευθεί ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα για την εγκατάσταση 300.000 φωτοβολταϊκών στέγης από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες που θα εκκινήσει εντός του Μαρτίου.

Στόχος του προγράμματος, είναι οι δικαιούχοι να συμψηφίζουν την ενέργεια που καταναλώνουν με εκείνη που παράγουν. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει μεγάλη έμφαση στην τοποθέτηση μπαταριών για την αποθήκευση της ενέργειας σε συνδυασμό με το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό η επιδότηση που θα παρέχεται θα καλύπτει σχεδόν το 100% του κόστους της μπαταρίας ενώ μικρότερες θα είναι οι επιδοτήσεις για συστήματα μόνο για την παραγωγή της ενέργειας.  

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη λογική που έχει αποφασίσει το ΥΠΕΝ να τρέξει το πρόγραμμα, προβλέπεται η επιδότηση κατά 30% για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ για την τοποθέτηση και μπαταρίας η επιδότηση θα φθάνει το 60% που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΝ θα καλύπτει πλήρως και το κόστος αγοράς της μπαταρίας. Και αυτό γιατί όπως έγραφε και το BD:

 • Ο γενικός κανόνας λέει ότι η εγκατάσταση μπαταριών ανεβάζει περίπου κατά 40% το κόστος ενός συστήματος, σε σχέση με ένα απλό φωτοβολταϊκό για παραγωγή ρεύματος. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται είναι λιθίου (παλαιότερα χρησιμοποιούνταν μπαταρίες νικελίου - καδμίου), οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές, αλλά ακριβότερες από τις παλαιότερες.
 • Σε αυτό το σημείο, όμως, υπεισέρχονται οι υπολογισμοί για τις επιδοτήσεις: αν απλό σύστημα φωτοβολταϊκού στέγης έχει κόστος 10.000 ευρώ, θα λάβει επιδότηση 3.000 ευρώ και το νοικοκυριό θα χρειασθεί να επενδύσει 7.000 ευρώ από δικά του κεφάλαια ή δανεισμό. Η προσθήκη αποθηκευτικού συστήματος θα ανέβαζε το κόστος της επένδυσης σε αυτό το παράδειγμα στα 14.000 ευρώ. Όμως, με τον συντελεστή επιδότησης του 60%, η επιδότηση θα ανεβεί στα 8.400 ευρώ, με αποτέλεσμα η απαιτούμενη επένδυση του νοικοκυριού να πέσει στα 5.600 ευρώ, δηλαδή σε χαμηλότερο επίπεδο από όσο θα χρειαζόταν για το απλό φωτοβολταϊκό.

Πρόσθετο πλεονέκτημα των συστημάτων που συνδυάζουν και την αποθήκευση είναι ότι η ηλιακή ενέργεια «μπαίνει στην άκρη», ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ώρες της ημέρας όπου δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία. Η πρόσθετη εξοικονόμηση που εξασφαλίζεται από τους λογαριασμούς με την αποθήκευση δε φαίνεται πολύ μεγάλη, καθώς υπολογίζεται σε ποσοστά χαμηλότερα του 10%. Για παράδειγμα, σε μια ετήσια εξοικονόμηση 1.500 ευρώ από ένα απλό φωτοβολταϊκό σύστημα, προστίθεται περίπου 100 ευρώ επιπλέον εξοικονόμησης με την αποθήκευση, κάτι που επιτρέπει ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης.

Υπενθυμίζεται πως δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο σχετικός οδηγός του προγράμματος που αναμένεται ήδη εδώ και κάποιους μήνες προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι όροι ένταξης στο πρόγραμμα αλλά και οι στόχοι που θέτει. Ωστόσο, μετά από μεγάλο διάστημα διαβουλεύσεων το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στη λογική της ταχύτητας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα και όχι στην επιλογή των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κονδυλίων για μικρά φωτοβολταϊκά, κριτική από φορείς της αγοράς

Την επόμενη εβδομάδα και με αυξημένο προϋπολογισμό κατά 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να αρχίσουν οι αιτήσεις. Το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες και οι αδυναμίες του προγράμματος που επισημαίνονται από την αγορά.
fotovoltaika stegis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύοντας στα φωτοβολταϊκά στη στέγη: πόσο κοστίζουν, τι κερδίζουμε

Πόσα πρέπει να δαπανήσει ένα νοικοκυριό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στέγης με μπαταρία, πόσες επιδοτήσεις λαμβάνει από το νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ. Η εξοικονόμηση από το ρεύμα και πώς επιτυγχάνεται απόσβεση σε 5 -6 χρόνια.
photovoltaika-parka
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρονιά των φωτοβολταϊκών το 2022 με αύξηση νέας ισχύος κατά 59%

Τη θεαματική αύξηση της συνδεδεμένης ισχύος από φωτοβολταϊκά συστήματα φέτος, αλλά και συνολικότερα από το 2010 και μετά, καταγράφει έκθεση του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών. Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε μεγάλα συστήματα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτήσεις από τον Ιανουάριο για 250.000 φωτοβολταϊκά με επιδότηση 60%

Επιταχύνει τον βηματισμό της η κυβέρνηση στα προγράμματα για φωτοβολταϊκά στέγης, με στόχο ενεργοποίηση στις αρχές του έτους. Άδειες με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα μήνα φέρνει ο νέος κανονισμός που προτείνει η Κομισιόν.
Fotovoltaika, Ananeosimes Phges Energeias, APE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς τα φωτοβολταϊκά έγιναν πιο φθηνή πηγή ενέργειας από τα αιολικά

Το κόστος κατασκευής των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τη δεκαετία 2009 - 2019 κατά 82%, ενώ των αιολικών κατά 39%. Η αδυναμία των αιολικών να μπουν στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ και το σχέδιο για ποσόστωση 30%.
solar
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μπλόκο» στο project της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο

Μεγάλα εμπόδια συναντούν με το... καλημέρα οι επενδύσεις σε πλωτά φωτοβολταϊκά, έντονες τοπικές αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία. Σοβαρό πρόβλημα για τους επενδυτές η έλλειψη επαρκούς θεσμικού πλαισίου.