Φώτο: Sarantis Group

Σημαντικά αυξημένες πωλήσεις το α' τρίμηνο για την Σαράντης

Αύξηση πωλήσεων κατά 21% στα 86,94 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Σαράντη το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις 29,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,57%.

Στο ποσό των 86,94 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 71,83 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 21,04%. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή ανάπτυξη παρουσιάστηκε σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του ομίλου και αντικατοπτρίζει, αφενός, την ισχύ και την ποιότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου στα κανάλια διανομής του και, αφετέρου, την εμπορική ευελιξία και την ικανότητα του ομίλου να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις εν μέσω της COVID-19 πανδημίας.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 29,82 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με 22,66 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 31,57%. Οι ξένες χώρες, με συμμετοχή 65,70% στο σύνολο των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 16,19% και διαμορφώθηκαν σε 57,12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 49,16 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σημειώνεται ότι μετά το ξέσπασμα του COVID-19, ο όμιλος ενεργοποίησε προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβάνοντας την εξ' αποστάσεως εργασία και την αναστολή τόσο των επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, ενώ ταυτόχρονα έχει λάβει μέτρα για την βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιδόσεις που παρατηρήθηκαν από τις αρχές του έτους, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 41,73%, στα 9,84 εκατ. ευρώ από 6,95 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,32% από 9,67% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 58,80% το πτώτο τρίμηνο του 2020 φθάνοντας τα 6,80 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 7,83% το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 5,96% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών

Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν είναι το 10% κατά ανώτατο όριο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.764.904 αποκτηθεισών μετοχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1586€/μετοχή για τη χρήση 2019

Το μέρισμα, που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ.