ΓΔ: 894.75 0.17% Τζίρος: 5.26 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:02:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Τιταν

Τα συμβόλαια hedging αύξησαν τις ζημιές του ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2020 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με του 2019 φτάνοντας στα 508 εκατ. ευρώ.

Διεύρυνση των ζημιών κατέγραψε η ΤΙΤΑΝ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, και τα EBITDA μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ εξαιτίας του κόστους για την συντήρηση του εργοστασίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ωστόσο οι πωλήσεις το 2020 έχουν ξεκινήσει δυναμικά με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλου να έχει αυξηθεί κατά 6,1% το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 384,8 εκατ., στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική  Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €3,7εκ. σε €40,6εκ., κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου €10εκ. το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019).

Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα €508εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €67,2εκ, υψηλότερα κατά €5,7εκ ή 9,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες €15,8 εκ., έναντι ζημιών €6,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος €9εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της υψηλότερης ζήτησης στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 3% ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατά 2%.

Δεδομένων των κυβερνητικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου 2020 εξ αποστάσεως, χωρίς την φυσική παρουσία μετόχων.

Επισκόπηση χρηματοοικονομικών εξελίξεων

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκε στα €878 εκ., μειωμένος σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του 2019 αλλά αυξημένος κατά €42εκ. σε σύγκριση με τα τέλη του 2019, εν μέρει λόγω της ενίσχυσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει οικονομικά ισχυρός με ενισχυμένη την ταμειακή του ρευστότητα η οποία, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης, διαμορφώθηκε στα €400 εκ.

Οι επενδυτικές δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €20,8 εκ., έναντι €22,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι επενδύσεις απέβλεπαν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Οι ταμειακές εκροές από τις δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €-17 εκ., βελτιωμένες κατά €10,3 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών για την απόκτηση έως ενός εκατομμυρίου μετοχών της TCI και συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκ. Την περίοδο από τις 20 Μαρτίου 2020 έως τις 11 Μαΐου 2020 ο Όμιλος απέκτησε 590.092 μετοχές συνολικής αξίας €6.569.028. Στις 11 Μαΐου 2020, ο Όμιλος κατείχε 5.364.905 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,51% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή ορίσθηκε για τις 7 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με απόφαση που επικύρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε χθες η MSCI η TCI (TITC) είναι μεταξύ των τεσσάρων εταιριών των οποίων οι μετοχές θα διαγραφούν από το δείκτη MSCI Greece, λόγω της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησής της σε σχέση με το ελάχιστο όριο. Η TCI θα ενταχθεί στο δείκτη MSCI Greece Small-cap. Ως υπενθύμιση, η TCI συμμετέχει επίσης στο δείκτη FTSE / ATHEX Large Cap.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ανέφερε πως «οι δράσεις μας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίζονται με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πάνω από όλα, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και δράσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.
  • Μέριμνα για τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών μας.
  • Πρόβλεψη για ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία μας και εφαρμογή σχεδίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων λύσεων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε. Όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή θα περάσει – και θέλουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά όταν φτάσει αυτή η στιγμή».

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Α’ τρίμηνο 2020

Ελλάδα & Δ. Ευρώπη

Η ελληνική αγορά κατέγραψε άνοδο από τις αρχές του έτους. Ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο η δραστηριότητα συνήθως κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η ζήτηση στην εγχώρια αγορά ενισχύθηκε από τα περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι εξαγωγικές πωλήσεις ήταν αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ευνοούμενες επίσης από την ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου. Ο κύκλος εργασιών για τον τομέα της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2,4%, φθάνοντας στα €57,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) απέκτησαν θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στα €1,4 εκ., σε σύγκριση με ζημίες ύψους €0,8 εκ. που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019.

ΗΠΑ

Η δραστηριότητα στις ΗΠΑ υπήρξε έντονη στις αρχές του έτους, επιβεβαιώνοντας τις αναπτυξιακές προσδοκίες του κλάδου όσον αφορά τη δυναμική των κατασκευών. Οι ισχυρές τάσεις της αγοράς ευνοήθηκαν από τις καλές καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, με μια ήπια επιβράδυνση της ζήτησης στη Φλόριντα και τις Μεσοατλαντικές Πολιτείες από τα μέσα Μαρτίου. Οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού επηρέασαν κυρίως τον σταθμό εισαγωγής του Ομίλου που εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, στις αγορές της οποίας οι πωλήσεις σημείωσαν έκτοτε πτώση της τάξης του 35-40%.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση ύψους 6,2% το πρώτο τρίμηνο του 2020, φθάνοντας στα €237,8 εκ. Το κόστος της διακοπής εργασιών για την ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση στο εργοστάσιο τσιμέντου της Φλόριντα τον Μάρτιο 2020 (η οποία το 2019 είχε πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους) επηρέασε την κερδοφορία, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να μειωθούν κατά €13,6 εκ. στα €27,7εκ..

Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το έτος δυναμικά, αλλά αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη ζήτηση τον Μάρτιο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η βελτίωση των τιμών πώλησης, σε συνδυασμό με το μειούμενο κόστος των στερεών καυσίμων, επέφεραν σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών για την περιοχή στο σύνολό της σημείωσε οριακή πτώση 1% και διαμορφώθηκε στα €47,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν στα €12 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €2,8 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ανατολική Μεσόγειος

Η ζήτηση τσιμέντου στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του έτους παρά τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού που ελήφθησαν τον Μάρτιο. Στην Τουρκία σημειώθηκε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων αλλά και των εξαγωγών, ενώ υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά τόπους στη χώρα, ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν σε κάθε περιοχή.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε αύξηση 21,3% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε στα €41,5 εκ. Καθώς το κόστος των στερεών καυσίμων ανά τον κόσμο κινείται πτωτικά και οι τιμές στην αγορά παραμένουν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα, τα λειτουργικά αποτελέσματα σχετικά βελτιώθηκαν καταγράφοντας ζημίες ύψους €0,4 εκ. έναντι ζημίων ύψους €5,2 εκ. κατά την ίδια περίοδο το 2019.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας κινήθηκε ανοδικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Έτσι, η Apodi, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών της σε εγχώριο νόμισμα, βελτιώνοντας παράλληλα την κερδοφορία της.

Προοπτικές

Βρισκόμαστε σαφώς σε αχαρτογράφητα εδάφη: Σχετικά με τις εξελίξεις των αμέσως επόμενων μηνών στις αγορές, υπάρχει μειωμένη ορατότητα και αυξημένη αβεβαιότητα.

Εκτιμούμε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας θα πληγεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν η έκταση και η διάρκεια της ενδεχόμενης πτώσης. Στην αγορά κατοικίας, ειδικότερα, αναμένεται κάμψη της ζήτησης λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας και της ανόδου της ανεργίας.

Αντίστοιχα, υπάρχει κίνδυνος αναστολής ή ακύρωσης έργων στον τομέα των εμπορικών και επιχειρηματικών ακινήτων. Στον αντίποδα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου:

  • Οι κατασκευές θεωρούνται μία ασφαλής και αναγκαία δραστηριότητα.
  • Ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία. Η επιτάχυνση των δημοσίων έργων έχει ήδη συμπεριληφθεί στα υπό συζήτηση σχέδια δράσης. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ ή η έναρξη μείζονος κλίμακας «ώριμων» έργων στην Ελλάδα ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες στήριξης.
  • Η πτωτική πορεία του κόστους ενέργειας ευνοεί τα αποτελέσματά μας

Όπως ήδη αναφέρθηκε, προβαίνουμε στη λήψη έγκαιρων και στοχευμένων μέτρων σε τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε, με στόχο:

  • την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων και συνεργατών μας
  • την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας
  • την περικοπή των δαπανών και τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Είμαστε σε εγρήγορση και διατηρούμε την ευελιξία μας, προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές ανάλογα με τις εξελίξεις.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και πιο μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΑΝ: Σε επίπεδα ρεκόρ ο τζίρος και άλμα των καθαρών κερδών στα 89,6 εκατ.

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και η άνοδος των κατασκευών διαμόρφωσε στα 1,71 δισ. ευρώ τον τζίρο του ομίλου ΤΙΤΑΝ σημειώνοντας άνοδο 6,7% το 2021. Σε ιστορικό υψηλό οι πωλήσεις στις ΗΠΑ. Επιστροφή κεφαλαίου 50 εκατ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Άλμα κερδών 158% μετά τη μείωση εξόδων για τόκους

Στα 142,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται και να φθάνουν στα 58 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021. Ενισχυμένη η δραστηριότητα του ομίλου στις περισσότερες περιοχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nέα εποχή για την Τιτάν: Ο Γαλλορουμάνος Μ. Cobuz στο τιμόνι του ομίλου

Ο Marcel Cobuz αναλαμβάνει πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου από τις 15 Οκτωβρίου διαδεχόμενος τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου του ΔΣ στη θέση του κ. Τάκη Αράπογλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική επένδυση 37 εκ. δολαρίων της ΤΙΤΑΝ στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Η επένδυση στη Βιρτζίνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, προβλέπει την επέκταση του σταθμού εισαγωγής στο Νόρφολκ με νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας 70.000 τόνων