ΓΔ: 795.24 2.06% Τζίρος: 72.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΤΑΝ: Σε επίπεδα ρεκόρ ο τζίρος και άλμα των καθαρών κερδών στα 89,6 εκατ.

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και η άνοδος των κατασκευών διαμόρφωσε στα 1,71 δισ. ευρώ τον τζίρο του ομίλου ΤΙΤΑΝ σημειώνοντας άνοδο 6,7% το 2021. Σε ιστορικό υψηλό οι πωλήσεις στις ΗΠΑ. Επιστροφή κεφαλαίου 50 εκατ.

Η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας μετά την πανδημία που οδήγησε σε αύξηση της δραστηριότητας και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών, έφερε σε επίπεδα ρεκόρ το ύψος του κύκλου εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2021, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν άλμα. Σε ιστορικό υψηλό και οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, ενώ θετικές παραμένουν οι προοπτικές και το 2022 παρά την ανησυχία για πληθωριστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκε σε 1.714,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το 2020 που ήταν 1.607 εκατ. ευρώ, χάρη στην υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) έφθασαν στα 89,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,1 εκατ. ευρώ το 2020 και 50,9 εκατ. ευρώ το 2019. Αυτή η σημαντική άνοδος προέκυψε λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης, των ευνοϊκότερων συναλλαγματικών διακυμάνσεων και της χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του 2020 είχαν επιβαρυνθεί με 63,9 εκατ. ευρώ εφάπαξ χρεώσεις που αφορούσαν στην Αίγυπτο. 

Λόγω της απροσδόκητης μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το δεύτερο εξάμηνο και παρά τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης σε επίπεδα που εν μέρει αντιστάθμισαν τις συνέπειες αυτής της ανόδου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε 272,4 εκατ. ευρώ.

Τα σημαντικότερα σημεία 

  • Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου που ανήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε €272,4 εκ. λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους το δεύτερο εξάμηνο του έτους
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) αυξήθηκαν σε €89,6 εκ. (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκ. το 2020 και €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις
  • Ο Όμιλος επικεντρώθηκε στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή
  • Εφαρμογή συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή Τσιμέντου
  • Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2) συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου έως το 2030 Εφαρμογή TCFD και αναγνώριση από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (A-)

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – επιστροφή κεφαλαίου

Ακύρωση ιδίων μετοχών

Τον Ιούνιο του 2021 ο Όμιλος TITAN ακύρωσε 4.122.393 ίδιες μετοχές που κατείχε και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Titan Cement International ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 διαιρούμενο σε 78.325.475 μετοχές.

Αγορά ιδίων μετοχών

Τον Οκτώβριο του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. Έως το τέλος του 2021, αγοράσθηκαν 230.141 μετοχές στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών έναντι συνολικού τιμήματος €3,2 εκ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο Όμιλος κατείχε ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,91% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Έναρξη νέου προγράμματος αγορά ιδίων μετοχών

Τον Μάρτιο του 2022, και ύστερα από τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ή περί την 1η Απριλίου 2022, σε συνέχεια της λήξης του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα είναι ύψους έως και €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. Η Titan Cement International SA θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Επιστροφή Κεφαλαίου

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της Εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.

Τα αποτελέσματα του ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2021

Το 2021 οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 225,3 εκατ. ευρώ το 2020. Οι χαμηλότερες ταμειακές ροές ήταν αποτέλεσμα των κατά 41,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερων επενδυτικών δαπανών, σε σχέση με το περιορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα του 2020 εξαιτίας της πανδημίας και της κατά 46,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και των μεγαλύτερων αποθεμάτων καυσίμων. 

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου για το έτος διαμορφώθηκαν σε 125,4 εκατ. ευρώ έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το 2020, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, έργα logistics και πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Επιπλέον το 2021 καταβλήθηκαν 40,8 εκατ. ευρώ στην IFC για την αποπληρωμή εξαγοράς των μειοψηφικών συμμετοχών που κατείχε στις δραστηριότητες του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αίγυπτο.

Χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική αναχρηματοδότησης δανεισμού που εφάρμοσε ο Όμιλος, πέτυχε σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους δανεισμού, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το οποίο ανήλθε σε 33,6 εκατ. ευρώ (19 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το 2020 και 30 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το 2019).

Δεδομένων των χαμηλών επιτοκίων που διαμορφώθηκαν στην αγορά, ο όμιλος αξιοποίησε την ευκαιρία και κατόρθωσε να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να επεκτείνει τη διάρκεια του δανεισμού του. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του έτους αυξήθηκε σε 712,6 εκατ. ευρώ από 684,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 ύστερα από την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών ύψους 163,5 εκατ. ευρώ και τη στοχευμένη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,61x.

Ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του ομίλου

Το 2021 σημειώθηκε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι εγχώριες πωλήσεις ήταν θετικές σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης, καταδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση στις κατά τόπους αγορές. Όπως αναφέρει ο όμιλος αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων: τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, τσιμεντόλιθοι και ιπτάμενη τέφρα. Σε σύγκριση με το 2020, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 18,3 εκ. τόνους.

Κύριος συντελεστής αυτής της αύξησης ήταν η αγορά των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε 5,5 εκ. κυβικά μέτρα, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε 20,2 εκ. τόνους, χάρη στην ελληνική αγορά.

Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις σημείωσαν επίπεδα ρεκόρ χάρη στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία ενισχύεται από τις υγιείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8,6% έναντι του προηγούμενου έτους. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,7% σε 983,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 155,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 12% σε σχέση με το 2020 (-8,4% σε δολάρια). Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο λόγω της παγκόσμιας αύξησης του κόστους και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των ναύλων, της ενέργειας όπως και στο κόστος διανομής και εργατικού δυναμικού.

Η ελληνική αγορά εξακολούθησε να καταγράφει θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ζήτηση βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική τροχιά του οικονομικού κύκλου. Η ανοδική ζήτηση στηρίχθηκε στην αυξημένη δραστηριότητα σε δημόσια και δημοτικά έργα υποδομών, στην κατασκευή κατοικιών, στον ευρύτερο κλάδο ακινήτων, όπως και σε έργα logistics. Ανάκαμψη κατέγραψε επίσης και ο κλάδος του τουρισμού μετά την επιβράδυνση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. 

Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και οι ΗΠΑ ήταν ο κυριότερος προορισμός των φορτίων από την Ελλάδα. Ωστόσο, η κερδοφορία επλήγη από την απροσδόκητη και απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των ναύλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο όμιλος μπόρεσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις συνέπειες χάρη στην αύξηση των τιμών των προϊόντων του κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, με την αξιοσημείωτη άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως και με την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας χάρη στην αύξηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στα εργοστάσια του ομίλου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2021 παρουσίασε αύξηση 9,4% και διαμορφώθηκε σε 267,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη πέτυχε δυναμικές επιδόσεις. Ο κύκλος εργασιών για την περιοχή συνολικά αυξήθηκε κατά 7,3% στα 290,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 14,8% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν σε 81,9 εκατ. ευρώ παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019.

Οι επιδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου γύρισαν σε θετικό πρόσημο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης και στα καλύτερα επίπεδα των τιμών στην Αίγυπτο. Μετά τις χαμηλές επιδόσεις αρκετών ετών και παρά το μακροοικονομικό κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, ο
τομέας της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε 13,9% αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε 172,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ το 2020, αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων EBITDA, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τη μεγάλη υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Βραζιλία ενίσχυσε την κατασκευαστική δραστηριότητα και η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε ελαφρά επιβράδυνση στην αγορά, καθώς άρχισαν να αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και τα επιτόκια κινήθηκαν ανοδικά.

Η Apodi (κοινοπραξία του Ομίλου) αύξησε τις πωλήσεις της με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της χώρας, συνεχίζοντας την επέκτασή της στον τομέα του χύδην τσιμέντου και εστιάζοντας στον κλάδο του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, στον αναπτυσσόμενο κλάδο των αιολικών πάρκων στην περιοχή, καθώς και σε έργα ανακαίνισης και επέκτασης υποδομών. Ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις της Apodi αυξήθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ από 70,7 εκατ. ευρώ το 2020. Τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας άνοδο 4,6%.

Ιστορικό ρεκόρ τζίρου στο δ’ τρίμηνο

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που έχει ποτέ επιτευχθεί στη διάρκεια τέταρτου τριμήνου. Όλες οι περιοχές κατέγραψαν αύξηση εσόδων και ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 451,8 εκατ. ευρώ 

Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποτυπώνει την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση των κρατικών και των ιδιωτικών επενδύσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. 

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7,1% σε 52,8 εκατ. ευρώ λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αύξησης των ναύλων. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 7,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη ζημία ύψους 56,4 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2020 (αποτέλεσμα της απομείωσης υπεραξίας και του αντιλογισμού αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Αίγυπτο).

Ισχυρές προοπτικές και το 2022

Όπως αναφέρει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί γεωπολιτική αστάθεια με τις συνέπειες να μην μπορούν να εκτιμηθούν ακόμα. Ο όμιλος δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Ρωσία και Ουκρανία, ωστόσο οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου από τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και από τις ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις τάσεις στις αγορές και θα αυξήσουν το ρίσκο πληθωριστικών πιέσεων.

Στις ΗΠΑ, παρά της μακροοικονομικές αβεβαιότητες, παραμένουν ισχυρές οι προοπτικές στον τομέα των κατασκευών, καθώς εκτός από την ζήτηση που υπάρχει για την αγορά κατοικίας, ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση τσιμέντου από το 2023 και έπειτα. 

Ταυτόχρονα, ο όμιλος ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων στοχεύοντας στην αύξηση της δυναμικότητας των δραστηριοτήτων του προχωρώντας σε μετατροπή και επέκταση των εγκαταστάσεων σε Τάμπα και Νορφολκ ύψους 60 εκατ. δολαρίων. Συγχρόνως βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις και πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον όμιλο να επωφεληθεί από την άνοδο της αγοράς για σειρά ετών.

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ σημειώνει ότι οι επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες αβεβαιότητες την Ευρώπη. O αρνητικός αντίκτυπος στον τομέα της ενέργειας είναι ήδη εμφανής, όμως η έκταση και η διάρκεια των επιπτώσεων δεν μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως αυτή τη στιγμή. Οι οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών εισέρχονται σε μία δύσκολη φάση με αυξημένο κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι στον κλάδο κατοικίας, η αύξηση της ζήτησης από χαμηλή βάση θα διατηρηθεί.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθούν οι θετικές αποδόσεις, χάρη κυρίως στην κατασκευαστική δραστηριότητα για κατοικίες, για μικρής κλίμακας έργα εμπορικών ακινήτων καθώς και από ορισμένα έργα υποδομών, ανάλογα με την κάθε αγορά. 

Στην Αίγυπτο η οικονομία της χώρας καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωθούμενη από τα μείζονος κλίμακας έργα υποδομών και τις αυξημένες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι τάσεις της ζήτησης τσιμέντου διαγράφονται θετικές για το μέλλον ενώ η νέα ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ευνοεί ένα πιο υγιές περιβάλλον για την εξέλιξη των τιμών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Άλμα κερδών 158% μετά τη μείωση εξόδων για τόκους

Στα 142,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα EBITDA, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται και να φθάνουν στα 58 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2021. Ενισχυμένη η δραστηριότητα του ομίλου στις περισσότερες περιοχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nέα εποχή για την Τιτάν: Ο Γαλλορουμάνος Μ. Cobuz στο τιμόνι του ομίλου

Ο Marcel Cobuz αναλαμβάνει πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου από τις 15 Οκτωβρίου διαδεχόμενος τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου του ΔΣ στη θέση του κ. Τάκη Αράπογλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική επένδυση 37 εκ. δολαρίων της ΤΙΤΑΝ στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Η επένδυση στη Βιρτζίνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, προβλέπει την επέκταση του σταθμού εισαγωγής στο Νόρφολκ με νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας 70.000 τόνων